Proximustoren

Immobel mag Proximustorens herontwikkelen

SVG
© BRUZZ
28/10/2021

Proximus heeft de promotor gekozen die de twee kantoortorens in de Noordwijk mag kopen en herontwikkelen. Het gaat om de Brusselse vastgoedgigant Immobel. Opmerkelijk: er komen ook woningen in.

Vorig jaar heeft Proximus beslist om de twee torens in de Noordwijk van de hand te doen. Aanvankelijk wou de telecomoperator wegtrekken uit de wijk aan het Noordstation maar voor de zomer is beslist om de helft van de kantooroppervlakte in een sale and lease back operatie terug te huren van de nieuwe eigenaar.

De verkoop verliep volgens een nieuwe procedure waarin de Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret een bijzondere rol heeft gespeeld. Er werd vooraf een stedenbouwkundig kader opgesteld waaraan de nieuwe eigenaar zal moeten voldoen.

Borret gelooft al langer dat dit bij grote projecten goed kan werken: "Het is een manier om tot een coherente visie van de overheden te komen over de ontwikkeling van een gebouw of site. Het verhindert dat promotoren tegen elkaar gaan opbieden en dat er speculatie ontstaat. De aankoopprijs wordt getemperd en andere criteria zoals kwaliteit, of ook haalbaarheid, aanpak, efficiëntie kunnen meer op de voorgrond komen."

Die nieuwe manier van werken, ook projectlines genoemd of urban ruling, kwam ook in dit dossier goed van pas. Het Brussels Gewest wil weg van een monofunctionele Noordwijk met voornamelijk kantoren, en wil er terug leven in brengen door er woningen, hotel en andere functies een plaats te geven. Er moet ook meer groen komen, en er zal in de nabije toekomst een tram doorrijden.

Bij de onderhandelingen over de verkoop van de Proximustorens hebben die principes het stedenbouwkundig kader mee bepaald.

Proximus ging daarin mee. Drie promotoren stelden zich kandidaat: Immobel, Whitewood Capital en Downtown Real Estate. Die werden mee begeleid door de bouwmeester.

Zopas heeft Proximus beslist om met Immobel in zee te gaan. Die zal er, als de koop gesloten is, een nieuwe groene ‘campus’ van maken "waarbij het welbevinden van mensen die er werken en wonen vooropstaat." De torens worden niet afgebroken maar in de herontwikkeling kan er extra oppervlakte aan worden toegevoegd, meer bepaald in de sokkel van de twee torens.

De helft van de oppervlakte zal nadien worden teruggehuurd door Proximus. Dertig procent van de oppervlakte zal dan worden omgevormd tot woningen. Nog eens tien procent zal naar andere functies gaan. Het gaat om een hotel, studentenwoningen, winkels en sportfaciliteiten. De architecten Neutelings Riedijk en Jaspers Eyers staan in voor de transformatie.

Proximus en Immobel hopen dat die 2026 afgerond zal zijn.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni