Axa-Eiffage mag 509 woningen bouwen op Josaphat-site

RV, SVG
06/04/2023
Updated: 06/04/2023 16.30u

Het consortium Axa-Eiffage heeft het contract binnengehaald voor de eerste fase van de ontwikkeling van de Josaphat-site. Dat is bekendgemaakt door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). Er zullen 509 woningen worden gebouwd. “We willen snel beginnen bouwen," zegt Patrick Verougstraete (Eiffage).

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, publieke eigenaar van de Josaphat-site, heeft voor dit project met de Europese procedure van concurrentiële dialoog gewerkt. Dat is een primeur in Brussel. Het betekent dat de contracttoewijzing er komt na een hele reeks van gesprekken met verschillende bouwpromotoren die kandidaat waren. “Hier zijn honderden uren aan overleg aan voorafgegaan,” zegt MSI-directeur Gilles Delforge. “Dat gaf ons het voordeel dat we een hele reeks voorwaarden konden opleggen rond biodiversiteit, waterhuishouding...”

Axa-Eiffage haalt, zoals verwacht, het contract binnen, waar het zich in 2017 kandidaat voor stelde. Het consortium mag er 509 woningen bouwen, waarvan ongeveer de helft op de privémarkt zal worden aangeboden. De andere woningen zijn sociale woningen (135) en sociale of middenklasse koopwoningen (128). Die laatste zullen verkocht worden door citydev.brussels en het Woningfonds.

Er zullen op 4 hectare 8 woonblokken worden gebouwd van 6 à 9 etages.

20230406_Maquette Josaphat

Het voormalige spoorterrein ligt er al jaren verlaten bij en is intussen een hotspot geworden voor tal van bijensoorten, libellen en trekvogels. Volgens Leefmilieu Brussel is het vandaag een gebied met hoge biologische waarde. Dat zal voor een groot deel plaats moeten maken voor het bouwproject.

Het consortium maakt zich echter sterk dat de biodiversiteit gehandhaafd kan worden door allerlei ingrepen: veel bomen en struiken, een moestuin, straatverlichting die aangepast wordt aan de biodiversiteit. Er zullen plekjes worden voorzien in de gevels zodat vogels er kunnen nesten. Er komen insectenhotels en een vijver met riet. “Dit is als wonen in een park,” zegt Clément Willemin (Axa-Eiffage/Wald).

De nieuwe wijk wordt in principe autovrij. Er komt één autoweg. Die zal naar een centrale ondergrondse parking leiden van 372 parkeerplaatsen. De rest van de wijk zal te voet of met de fiets bereikbaar zijn. Alle woonblokken krijgen een ruim bemeten fietslokaal.

Over enkele maanden zal het consortium een aanvraag voor een verkavelingsvergunning indienen. Daarna moeten er nog stedenbouwkundige vergunningen worden aangevraagd voor de verschillende woonblokken. “We hopen snel te kunnen bouwen,” zegt Patrick Verougstraete van Eiffage. Contractueel moet alles binnen de zeven jaar gebouwd zijn.

De toewijzing van het contract had wat voeten in de aarde. Ecolo-Groen verzet zich al een jaar tegen de ontwikkeling van een wijk op dit voormalig spoorterrein.

Die plannen zitten vervat in een ontwerp Richtplan van Aanleg voor de site dat door de regering moet worden goedgekeurd, maar dat muurvast zit. De groenen pleiten voor een betonstop, omdat het één van de laatste stukken onbebouwde terreinen is in Brussel.

Directeur Gilles Delforge (MSI) heeft er het volste vertrouwen in dat het project ook zonder RPA tot een goed einde kan worden gebracht: “Bij elk project kan een probleem opduiken maar hier staan we sterk. Er is geen beroep aangetekend door de andere kandidaten van de concurrentiële dialoog. Het is een robuust project en het is conform de stedenbouwkundige regelgeving. Het voldoet ook aan strenge eisen, zoals die van het toekomstige Good Living en het is uiteraard ook conform aan het ontwerp van RPA Josaphat.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni