| Het Klein Zennepark krijgt twee groene stroken: één op de oude rivierbedding van de Zenne (links) en één richting het Dauwpark in Anderlecht (rechts).

Klein Zennepark in Heyvaertwijk moet groene promenade van 12 meter breed worden

EC
© BRUZZ
17/04/2021

Het Brusselse architectenbureau Brut is samen met het Nederlandse bureau Okra aangesteld om het Klein Zennepark in Molenbeek te ontwerpen. De ambitie is een lange wandelstrook van zeker twaalf meter breed. Eind mei wordt het masterplan voorgesteld.

De plannen voor een nieuwe groene zone in de Heyvaertwijk zijn begin vorig jaar aangekondigd. Intussen zijn er ook twee aannemers aangesteld: het Nederlandse landschapsbureau Okra en het Brusselse architectenbureau Brut. Die laatste werken ook mee aan het ontwerp voor de nieuwe Schumanrotonde.

"De bedoeling is om twee groene stroken te krijgen in de wijk: de ene op de bedding van de oude Kleine Zenne-arm, de andere vooral om de verbinding met het Dauwpark te krijgen. Zo ontstaat een verbinding tussen de belangrijkste publieke ruimtes in de buurt", legt architect Francis De Wolf van Brut uit. De oude rivierbedding loopt van de Ninoofsepoort tot aan de slachthuizen in Anderlecht.

"Het wordt een lange, smalle verbinding die op een aantal plaatsen zal verbreden", zegt De Wolf. Zo zullen er speeltuinen, sportplaatsen of bijvoorbeeld gemeenschapsfuncties komen. Verder studiewerk moet nog uitmaken welke functies precies op welke plaats kunnen komen. "De ambitie is om overal minstens 12 meter breedte te krijgen", zegt De Wolf over de wandel- en fietspromenade. "Dat vergt nog wat onderzoek. Er wordt nog gewerkt aan het vrijmaken van enkele gronden."

Drukkerij

Het masterplan voor het nieuwe park moet eind mei klaar zijn. Nadien zullen de werken in fasen verlopen. "De eerste fase gaat over het bouwblok rond de oude drukkerij. Daar zal het park breder zijn dan die twaalf meter", zegt De Wolf. Het gaat over de voormalige drukkerij Desmedt in de Liverpoolstraat, waar de nodige terreinen al zijn opgekocht. Brussels bouwheer Beliris gaat de site omvormen tot een culturele ontmoetingsruimte. De uitvoeringsplannen voor het Kleine Zennepark op die plaats moeten dan eind dit jaar klaar zijn. (Lees verder onder de foto)

Klein Zennepark_place de l'imprimerie_oude drukkerij Desmedt_simulatiebeeld

| Een simulatiebeeld van het Klein Zennepark aan de 'Place de l'Imprimerie', een nieuwe publieke ruimte rond de voormalige drukkerij Desmedt.

Over de hele lengte van de groene wandeling willen de architecten het water en de natuur zo goed mogelijk beheren. Zo wordt er ingezet op bodemherstel via specifieke planten en op duurzame drainage van grondwater. (Zie foto onderaan)

Stadsvernieuwingscontract

In de Heyvaertwijk staan de komende jaren verschillende stedenbouwkundige projecten op til. Met het stadsvernieuwingscontract (SVC) Heyvaert-Poincaré wil het Gewest meer woningen en publieke voorzieningen in de buurt brengen, die van oorsprong redelijk industrieel was. De gemeente Molenbeek werkt er ook aan de renovatie van de Grote Hal. Dat is de site waar autoverhandelaar Libelco zich vroeger bevond. Het Klein Zennepark moet die verschillende bestaande en nieuwe publieke ruimtes met elkaar verbinden.

Het Klein Zennepark is overigens niet hetzelfde park als het Zennepark, een al even smalle promenade in de voormalige bedding van de 'echte' Zenne in Schaarbeek.

Klein Zennepark_doorsnede_drainage

| Een doorsnede van het twaalf meter brede park. De architecten zetten in op bodemherstel en duurzame drainagesystemen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Sint-Jans-Molenbeek , Stedenbouw , Klein Zennepark , Heyvaertwijk , BRUT architecten , stadsvernieuwingscontract , groene ruimte , promenade

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni