| Het nieuwe ontwerp grijpt terug naar de plannen uit 2014

Koningsplein krijgt toch heraanleg met voetgangerszone

Tim Gatzios
© BRUZZ
14/07/2020

De plannen voor de heraanleg van het versleten Koningsplein zijn opnieuw bijgestuurd. De verkeerssituatie op het plein zal grondig veranderen, waarbij vooral voetgangers meer ruimte krijgen. De grote rotonde wordt vervangen door een eenvoudig kruispunt met drie armen. De vorige poging tot heraanleg strandde in 2018 door felle kritiek.

Het plan om het versleten Koningsplein grondig aan te pakken gaat al lang mee. In 2014 werden plannen voorgesteld voor een plein zonder niveauverschillen. De verkeerssituatie zou vereenvoudigd worden door de rotonde te schrappen en trams en auto's langs één kant van het standbeeld van Godfried van Bouillon te leiden. Beliris, het federaal fonds voor Brussel, zou de heraanleg uitvoeren.

Die plannen werden in 2016 begraven omdat het toenmalige Brusselse stadsbestuur het schrappen van de rotonde niet zag zitten. De liberale schepenen vreesden dat een kruispunt zou zorgen voor files. Ook de verplaatsing van het beeld van Godfried van Bouillon viel slecht. In de plaats daarvan werd een plan voor een beperktere heraanleg uitgewerkt. In die plannen veranderde de verkeerssituatie niet maar werden de stoepen wel wat breder.

De plannen werden koel ontvangen. Onder meer huidig staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-SP.A) en de Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret vonden de heraanleg niet ambitieus genoeg. De overlegcommissie stedenbouw ontving verschillende bezwaarschriften en vroeg in haar advies om de plannen op verschillende punten aan te passen.

20182506_Koningsplein_plannen_bovenaanzicht

| Deze minimalistische heraanlegplannen werden fel bekritiseerd en zijn nu ook verleden tijd

Terug naar 2014

Dat is nu gebeurd. Stad (met nieuw stadsbestuur), Gewest, MIVB en Beliris grijpen terug naar de principes van de heraanleg uit 2014. Dat bevestigt Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons (Change.Brussels-SP.A) aan BRUZZ, nadat staatssecretaris Pascal Smet maandag ondervraagd werd over het plein in het Brussels Parlement.

"We hebben na het advies van de overlegcommissie grondig overlegd met alle partijen om te kijken hoe we de reeks voorwaarden zouden kunnen respecteren," zegt Persoons. "Het resultaat van die studie lag zo ver van de vergunningsaanvraag van 2017 dat we hebben besloten om terug te keren naar het eerste ontwerp met de voetgangerszone."

Wel of geen stoep?

De rotonde zal dus toch geschrapt en vervangen worden door een compact kruispunt. Er zouden geen niveauverschillen tussen rijweg en wandelzone komen, maar de rijweg wordt wel afgebakend met paaltjes.

Een heikel punt zijn de stoepen rond het plein. Dat zouden de oudste trottoirs van het land zijn, en daardoor zijn ze van historisch belang. Er zou daarom blauwe steen gebruikt worden en een klein niveauverschil om de historische stoepen te onderscheiden van de rest van het (grotendeels autovrije) plein.

Het verschil tussen de nieuwste plannen en de vorige is groot. Dat betekent dat er een nieuwe bouwvergunning aangevraagd moet worden met een nieuw openbaar onderzoek. Het is daardoor nog onduidelijk wanneer de werken zouden kunnen starten. "We hebben gekozen voor een beter plan met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, maar het is inderdaad jammer van de opgelopen vertraging," zegt schepen Persoons daarover.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Stedenbouw, Koningsplein, Ans Persoons, voetgangerszone, heraanleg, kunstberg

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni