Miljoenen voor openbare ruimte rond Zuidstation

© Bart Dewaele

Het gewest wil de komende jaren flink investeren in de openbare ruimte rond het station Brussel-Zuid. Daarvoor kan het rekenen op geld van Beliris (2,3 miljoen euro), aangevuld met stedenbouwkundige lasten en het geld dat uiteindelijk niet naar het metrostation Grondwet gaat.

De NMBS plant nog altijd een verdere renovatie van de perrons in het station Brussel-Zuid. Van andere, grote investeringen is tot nader order echter geen sprake. Het gewest moet daarom inzetten op de verbetering van de openbare ruimte en de zichtbaarheid van het station. Dat zei minister-president Rudi Vervoort (PS) in de commissie Territoriale Ontwikkeling van het Brussels parlement.

Om die ambitie waar te maken, kan het gewest alvast rekenen op federale steun. Via Beliris, het fonds voor de verfraaiing van de hoofdstad, zal dat niveau immers 2,3 miljoen euro uittrekken om de omgeving van het Zuidstation aan te pakken. Dat bedrag wordt aangevuld met wat ontwikkelaars in de buurt aan stedenbouwkundige lasten betalen. Het grote kantoor- en woonproject Victor zou bijvoorbeeld 13 miljoen euro moeten opbrengen.

Tot slot zou ook een deel van het geld dat was uitgetrokken voor het nieuwe metrostation Grondwet geïnvesteerd worden in de openbare ruimte. Dat project is afgeslankt omdat het plan om de trams op de Fonsnylaan ondergronds te brengen, is afgevoerd. Daarover is echter nog geen beslissing genomen door de gewestregering.

Voorlopig is het nog wachten op de concrete plannen voor de stationsomgeving. Die zijn immers nog niet helemaal uitgewerkt. “De bedoeling is om de aanblik van de openbare ruimte en de perceptie van de gebruikers te wijzigen,” aldus Vervoort.

Volgens de minister-president is het ook de bedoeling om al in de loop van 2018 enkele voorlopige ingrepen te doen. Ook tijdelijke evenementen behoren tot de mogelijkheden. Ook belooft hij dat buurtbewoners en –verenigingen zullen worden gehoord.

Over de mogelijke invullingen van de grote ruimtes onder de sporen tussen het station en de kleine Ring is nog geen duidelijkheid. Vervoort wees erop dat Infrabel hier om brandveiligheidsredenen een box-in-the-boxstructuur eist (om dezelfde reden is ook de toekomst van Recyclart onzeker, red.). De lokale overheden zijn niet geneigd om een dergelijke investering, geschat op tientallen miljoenen euro, te doen. “Een samenwerking met de privé moet zeker worden onderzocht.”

Vervoort gaf nog mee verheugd te zijn over de beslissing van de NMBS om haar kantoren op termijn te verhuizen naar de Fonsnylaan. De spoorwegen onderzoeken nu of dat kan in en dus met behoud van (een deel van) het historische postgebouw daar. Dat is de “geprivilegieerde optie” voor het gewest, aldus de minister-president.

Als de verhuizing van de NMBS rond is, zal de spoorwegmaatschappij haar gebouwen en terreinen tussen de Barastraat en de Frankrijkstraat verkopen. Volgens het masterplan voor de Zuidwijk krijgt dat huizenblok in de toekomst een woonfunctie. Het gewest is kandidaat om zelf minstens een deel van de grond te kopen voor ontwikkeling.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

--- OPROEP. Reageer jij soms op online nieuwsartikels of wil je het wel eens proberen? Doe mee aan het RHETORIC-onderzoek en maak kans op een waardebon. Meer info en inschrijven

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?