Molenbeekse schepen: 'Nieuwe tram mag niet ten koste gaan van parking en mobiliteit'

Tram Thurn & Taxis Picardstraat Tram Thurn & Taxis Picardstraat
© Staatssecretaris Stedenbouw
| Voor de komst van de nieuwe tramlijn wordt ook de Picardstraat heraangelegd.
© Staatssecretaris Stedenbouw
| Voor de komst van de nieuwe tramlijn wordt ook de Picardstraat heraangelegd.
Updated: 07-07-2023 - 13:20

De nieuwe tram die Thurn & Taxis moet verbinden met het centrum van de stad, zal vanaf 2029 ook door de Picardstraat in Molenbeek rijden. De kans bestaat dat daarvoor heel wat parkeerplaatsen moeten wijken - tot groot ongenoegen van de lokale bewoners en schepen van mobiliteit Abdellah Achaoui (PS).

De Picardstraat is een belangrijke doorgangsweg in de Molenbeekse Maritiemwijk. Ze leidt naar tal van kleine ondernemingen en sluist het doorgaand verkeer via de Jubelfeest- en Belgicalaan naar Jette en Koekelberg. Vanaf 2029 moet de nieuwe tram ook door de Picardstraat rijden. Daarvoor moet de rijweg aan de rand van Thurn & Taxis volledig heringericht worden.

‘Parkeerplekken nu al schaars’

Afgelopen dinsdag werden er verschillende, voorlopige scenario’s voorgesteld tijdens een bewonersvergadering in de Maritiemwijk. Wel of geen eenrichtingsverkeer, wel of geen voetgangerszone voor het Imelda-Instituut, fietspaden of fietsstroken - er is nog niks beslist. Het enige wat in alle voorstellen terugkeert, zijn tramsporen in het midden van de rijweg en opvallend veel bomen. In totaal zouden er minstens honderd worden aangeplant - een schril contrast met de nul bomen die er nu staan.

Volgens schepen van mobiliteit in Molenbeek Abdellah Achaoui (PS) is de kans reëel dat er een 150-tal parkeerplaatsen zullen verdwijnen op het traject Picard-Vanderstichelen. “Maar de komst van de nieuwe tramlijn zou niet automatisch gepaard mogen gaan met het afschaffen van parkeerplaatsen”, aldus de schepen. “We wonen in een zeer dichtbevolkt gebied, waar het aantal parkeerplekken nu al schaars is. Nog eens 150 of meer plaatsen schrappen, zal dit probleem alleen verergeren. Ik ben niet tegen de ontwikkeling van de wijk, maar er moet rekening worden gehouden met de context ervan, en daarin speelt de auto een belangrijke rol.”

In totaal waren er volgens de schepen een tweehonderdtal bewoners aanwezig op de bewonersvergadering. “De plannen die momenteel op tafel liggen, zijn voor de meeste buurtbewoners ondenkbaar”, zegt Achaoui. “Door parkeerplaatsen te schrappen verplaats je het verkeer naar de wegen, die nu al compleet verzadigd zijn. Uiteraard ben ik voor de ontwikkeling van de wijk: fietsers en voetgangers moeten voldoende plaats krijgen en het is positief dat er bomen worden aangeplant. Maar die zaken mogen niet ten koste gaan van een ander voorrecht, namelijk parkeren en mobiliteit.”

Jef Van Damme (Vooruit), schepen van openbare werken in Molenbeek, benadrukt dat het standpunt van Achaoui niet wordt gedekt door het voltallige schepencollege en dat het college ook nog geen beslissing heeft genomen over de heraanleg.

‘Kladversies’

Inge Paemen, woordvoerder van Brussel Mobiliteit, benadrukt wel dat het project zich nog in de participatiefase bevindt en de huidige scenario’s niet meer dan kladversies zijn. “Er is een participatieproject opgestart waar we momenteel volop mee bezig zijn. We doen ons best om de verzuchtingen en bezorgdheden van de buurt te verzamelen zodat we op basis daarvan een aantal scenario’s kunnen uittekenen die vervolgens kunnen worden voorgelegd aan het begeleidingscomité."

Daarna zullen de plannen opnieuw worden voorgelegd aan buurtbewoners. "De scenario’s die tijdens de vorige vergadering op tafel werden gelegd, zijn dus allesbehalve definitief.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?