20191211 Zoom Neo BRUZZ ACTUA 1688 c Photonews
Het getekende contract wordt mogelijk heronderhandeld.

Nieuwe complicaties voor shoppingcentrum Neo

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
07/09/2022

Het consortium dat shoppingcentrum Neo mag bouwen, roept de oorlog in Oekraïne in als mogelijkheid om het contract met de Stad Brussel te heronderhandelen. Dit zou de opbrengst voor Brussel kunnen verlagen, waardoor ook de renovatie van de Heizelpaleizen in het gedrang komt.

Naast het Koning Boudewijnstadion moet een shoppingcentrum, een woonwijk en een sportpark komen, genaamd Neo 1. Het consortium Unibail-Rodamco-Westfield, Besix en CFE kreeg in 2014 de opdracht om dit te bouwen. Voor de gronden die het in erfpacht krijgt van de Stad Brussel, betaalt het 160 miljoen euro, de zogenaamde canon.

Maar op dat bedrag wil het consortium nu mogelijk terugkomen, schrijft Le Soir. Het consortium heeft recent twee brieven verstuurd naar de Stad Brussel, waarin het de oorlog in Oekraïne inroept als uitzonderlijke omstandigheid, waardoor het nu de mogelijkheid heeft om het contract te heronderhandelen.

Gebruikelijk

Het consortium verzekert het project te willen verderzetten, maar merkt op dat het conflict de bouwkosten opdrijft. Een heronderhandeling van het contract betekent dus hoogst waarschijnlijk een herziening van de canon, al kon onze redactie voorlopig niemand van het consortium bereiken om dit te bevestigen.

Het consortium doet hier niks illegaals mee. Prijsherzieningsclausules zijn heel gebruikelijk in contracten. En zelfs als die niet volstaan, heeft de kanselarij van de Eerste Minister eind mei al een document rondgestuurd waarin staat dat zo'n wijzigingen toch kunnen, in het licht van de oorlog in Oekraïne.

'Niet in gevaar'

Volgens burgemeester en Neo-bezieler Philippe Close (PS) brengen deze brieven het project hoegenaamd niet in gevaar, al is het natuurlijk ook geen goed nieuws. Zeker niet omdat het bedrag, vastgeklikt in 2014, sowieso al niet onderhevig is aan indexering.

Daarenboven is het de zoveelste complicatie voor Neo. De wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), dat formeel nodig is om het shoppingcentrum te kunnen bouwen, is na drie mislukte pogingen nog altijd niet in kannen en kruiken.

Het kreeg op 30 juni zels nog een negatief advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, nadat het al een negatief advies van Brupartners had gekregen. Hun voornaamste bezwaren: er is geen totaalvisie voor het hele Heizelplateau en er is geen deftige toegangsweg voor het shoppingcentrum.

Dit zorgt mee voor de grote vertraging van het project. Daarom is de deadline voor het in orde brengen van alle stedenbouwkundige voorwaarden intussen opgeschoven naar 2026. En dan nog mag Unibail-Rodamco-Westfield in eerste instantie maar 50.000 vierkante meter shopping bouwen in plaats van de oorspronkelijk voorziene 72.000. Uitbreiding nadien kan wel nog. Naar verluidt zou URW met deze voorwaarden akkoord gegaan zijn omdat corona de cash-flow van het bedrijf onder druk heeft gezet.

Verbindingsweg

Op het gebied van mobiliteit is dan weer wel goed nieuws. De toegangsweg die het shoppingcentrum moet verbinden met de ring rond Brussel, zal dan toch wellicht vergund worden. Vlaanderen weigerde eerst nog een vergunning, maar nadat de Raad van State die weigering vernietigde, lijkt nu toch het een en ander te bewegen.

"Die weg, met tunnel onder de Romeinse Steenweg, biedt zeker een meerwaarde", zegt Grimbergs schepen voor Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). "Wel willen we die weg het liefst helemaal ondergronds, zodat we later met Parking C nog alle opties open hebben. In combinatie met de heraanleg van de ring denken we dat die weg de optie is met de minste hinder voor Grimbergen en Wemmel."

Het is de gemeente Grimbergen die de eventuele vergunning levert.

Renovatie Heizelpaleizen

Het hele Neo 1 project was oorspronkelijk bedoeld om Neo 2 te betalen. Dat is een congrescentrum voor 5.000 deelnemers en een hotel. Bovenop de 160 miljoen van de Stad Brussel, ging het Brussels Gewest nog eens 160 miljoen euro bijleggen.

Maar Neo 2 werd eind 2020 begraven. Veeleer wil Brussels Expo nu inzetten op de hoogdringende renovatie van de Heizelpaleizen, met daarin een congrescentrum verwerkt. Vermoedelijke kostprijs: 500 à 600 miljoen euro.

Mede door de penibele begrotingssituatie, staat het Brussels Gewest daar niet voor te springen. "Ik moet nu wel weten of ik andere partners moet zoeken, of ik toch met het Gewest verder kan gaan", zegt Close aan Le Soir. Maar doordat de canon, en daardoor ook de inbreng van de Stad Brussel, nu mogelijk ter discussie staat, twijfelt het Gewest nog meer. “Het Gewest dient eerst haar voorwaarden te stellen aan de stad, om de besprekingen te beginnen”, klinkt het op het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS).

Schadevergoeding

Verschillende stemmen roepen dan ook op om het hele project op te blazen, iets waar Philippe Close niet van wil weten. Mocht dat toch gebeuren, dan moet de Stad een schadevergoeding betalen. De bedragen daarvoor variëren van 9 tot 15 miljoen euro.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie