Pascal Smet: 'Laatste deel Albert II-laan omvormen tot park'

Kris Hendrickx
26/11/2020

| De Noordwijk met de Albert II-laan, gezien vanuit de lucht.

Staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (One.brussels- sp.a) zit te popelen om van de monofunctionele Noordwijk een stadswijk te maken op mensenmaat. Hij wil daarvoor een deel van de Albert II-laan ontharden en er een park van maken.

20200610_Pascal_Smet_(OneBrussels),_Staatssecretaris_van_het_Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest,_belast_met_Stedenbouw_en_Erfgoed,_Europese_en_Internationale_Betrekkingen,_Buitenlandse_Handel_(c)_PhotoNews.jpg

Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw.

Thuiswerk zal na de corona-epidemie veel belangrijker zijn dan ervoor. Lopen de Brusselse kantoorwijken straks leeg?
Pascal Smet: Voor de conclusie is het nog te vroeg, maar het is wel duidelijk dat het tijdperk voorbij is waarin bedrijven nodeloos veel personeelsleden naar centrale plekken haalden. Individueel werken kan beter thuis of in satellietkantoren, terwijl die centrale locaties vooral zin zullen hebben voor creatieve processen. Proximus maakt die omslag straks in de Noordwijk, maar ook de Europese Commissie is bezig met die oefening.

"Het wordt een levendige gemengde wijk, waar echte groene assen doorlopen die plekken verbinden"

Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw

De plannen van de Brusselse regering voor de Noordwijk voorzien onder meer in meer vermenging en dus meer woningen, een tram en ook een forse vergroening van de wijk. Hoe wil u dat laatste aanpakken?
Smet: Er zijn vandaag best wel al wat groene ruimtes in de wijk, maar die zijn versnipperd. We willen die verbinden en uitbreiden. Zo moet er bijvoorbeeld een vloeiende overgang komen tussen het Maximiliaanpark en het Gaucheretpark. Dat kan door het laatste deel van de Albert II-laan te ontharden en er een echt park van te maken. Dat deel van de laan wordt amper gebruikt door autoverkeer. Ik kan het weten, mijn kabinet ligt daar. Ik praatte er al met verschillende ministers over en die lijken enthousiast. Zo’n omvorming weegt budgettair ook niet zo zwaar, Alain Maron (minister van Milieu, red.) kan er snel een nieuw park van maken. Verder zal ook ZIN (nieuw project voor de WTC-torens, red.) een nieuw groen accent leggen, met de wintertuin op de gelijkvloerse verdieping, die ook in de winter voor groen zal zorgen.

U gebruikt graag de uitdrukking ‘Offices in a park’ voor de toekomstige Noordwijk. Wat is er zo aantrekkelijk aan kantoren met wat groen rond?
Smet: Het is veel meer dan dat. Het wordt een levendige gemengde wijk, waar echte groene assen doorlopen die plekken verbinden. De toekomstige Bolivarlaan doet dat met Thurn & Taxis en het Noordstation, het park langs de opengelegde Zenne, met de Vijfhoek en Thurn & Taxis. Vergeet niet dat Sainctelette volledig heraangelegd wordt, met minder verkeer en meer groen. En ook Kanal wordt een belangrijke schakel naar een leefbaardere buurt. In de parken zelf wil ik trouwens graag ook werkplekken inrichten waar je met een laptop aan de slag kan. Met stopcontacten? Dat denk ik wel, ja. ‘

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Stedenbouw , Noordwijk , koning albert ii-laan , Pascal Smet

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni