| Metrostation Simonis (archiefbeeld).

Regering investeert in stadsvernieuwing Simonisbuurt

JP
© BRUZZ
28/10/2021

De Brusselse regering zal de komende jaren heel wat middelen investeren in de buurt rond metrohalte Simonis. Een jaar geleden startte de uitwerkingsfase van het stadsvernieuwingscontract ‘Rondom Simonis’. Dat ontwerpprogramma is nu goedgekeurd door de regering.

Stadsvernieuwingscontracten (SVC) zijn de grootschaligere versies van wijkcontracten. Het is een instrument om in meerdere gemeentes tegelijkertijd de openbare ruimte en voorzieningen te verbeteren.

De perimeter van het SVC 'Rondom Simonis' ligt rond het metrostation Simonis op het grondgebied van de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Aan de ene kant begrenst spoorlijn 28 het gebied, aan de andere kant de Leopold II-laan en de zogenoemde ‘Groenweg voor scholieren’ die het atheneum bij Ossegem moet verbinden met het kanaal.

Er volgen grondige aanpassingen in de zones rond Belgica en Simonis, de ruimten gelegen tussen het metrostation Ossegem en het Victoriapark en de historische centra van de twee betrokken gemeenten.

Extra woningen

Opvallend is ook de fietssnelweg langs spoorlijn 28 en de bouw van loopbruggen over de sporen en de herkwalificeringsstudie voor de pleinen voor het metrostation Simonis. De volledige heraanleg van het Zwarte Vijversplein staat ook op de planning, net als de uitbreiding van het Molenbeekse Huis van Culturen en Sociale Samenhang.

Er komen woningen en buurtvoorzieningen op de voorlopig onbebouwde percelen aan de Wapenstilstandsstraat en op het Simonisplein. Het huizenblok Neep – Stepman – Ganshoren wordt grondig onder handen genomen.

Op dit moment is de perimeter vastgelegd, de wijkdiagnose is gemaakt en de beschrijving van de verschillende geplande operaties en acties zijn uitgewerkt, net als het financieel en operationeel plan en een milieueffectenrapport. Het ontwerp van basisprogramma wordt heel de maand november aan openbaar onderzoek onderworpen. Het programma wordt begin 2022 definitief goedgekeurd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni