| Het zwembad van het centrum, in de Marollen.

Stad renoveert Marols zwembad en ongebruikte zalen

TDN
© BRUZZ
29/04/2021

De stad Brussel zal binnenkort een stedenbouwkundige vergunning aanvragen om het zwembad in de Marollen te renoveren. In het project gaat aandacht naar de erfgoedwaarde van de Baden van het Centrum, maar ook naar heel wat ongebruikte zalen. Die worden ingericht als sport- en ontmoetingsruimte. Als alles goed gaat, starten de werken in 2024.

Sinds 1953 kan je aan het Vossenplein een frisse duik nemen in de Baden van het Centrum. Dat modernistische gebouw huisvest een zwembad en een instructiezwembad, maar ook een turn- en bokszaal. Tot slot maken ook dak- en thuislozen gebruik van de douches om er zich te wassen. Dat kan vier dagen in de week.

Op een aantal kleine ingrepen na werd het zwembad nooit grondig gerenoveerd. En dat zie je. Alleen al om de erfgoedwaarde van het geklasseerde gebouw te beschermen, dringt een restauratie zich op. Schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo) wijst ook op het sportief belang voor de dichtbevolkte Marollen, waar een gebrek aan sportvoorzieningen is.

Zoals vooraf vastgelegd in het wijkcontract zal er daarom onder meer een polyvalente sportzaal bijkomen in het geklasseerde complex.

Sociale belang

20210427_KLEEDKAMER_BADEN_CENTRUM

| De kleedkamers van het zwembad.

Ook het sociale nut van de Baden van het Centrum staat buiten kijf. De sportinfrastructuur maakt er verenigingsleven mogelijk. En in de fel verouderde douches kunnen dak- en thuislozen zich 's ochtends wassen. Sinds de bouw van het complex is aan die wasplaats niets meer veranderd.

Hoewel op de vier bovenverdiepingen wel administratieve lokalen en sportzalen geïnstalleerd zijn, staat er toch heel wat leeg. Een belangrijke doel van de renovatie is om die onderbenutte ruimte ten dienste te stellen van de wijk. “Het is een schande dat die niet wordt gebruikt”, aldus Hellings in de gemeenteraad. “De lokalen kunnen dienen als ontmoetingsplekken voor het verenigingsleven.”

Om te kijken welke renovatie- en herinrichtingswerken precies nodig zijn, bestelt de stad Brussel nu dus een studie. Daar trekt het schepencollege 1,2 miljoen euro voor uit. Daarvan komt 300.000 euro uit het stadsvernieuwingscontract. Dat bedrag wordt aangewend om - in afwachting van de vergunning - al een aantal ingrepen te doen om het comfort er te verhogen.

Werken in 2024

De studie, die volgend jaar uitgevoerd wordt, is nodig om de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning op te stellen. Daar zal ook het uiteindelijke prijskaartje van afhangen. “Zodra de vergunning er is, wordt een masterplan gelanceerd en een globale studie om de werken aan te vatten”, aldus Hellings.

De stad hoopt dat de werken in 2024 kunnen beginnen. De restauratie en herinrichtingen zullen gefaseerd verlopen. Daardoor kan het zwembad tijdens de werken bijna permanent open blijven. “Op enkele weken na. Dat is belangrijk voor de bewoners. Zoveel zwembaden zijn er niet in het Brussels gewest”, zegt de schepen van sport.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Stedenbouw , zwembad Marollen , Baden van het Centrum , Benoit Hellings

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni