ZOOM 2 BRUZZ ACTUA 1655

| Het groene plein zou evolueren tot een aangename rust- en verblijfsplek.

Wijkcomité krijgt vergunning voor herinrichting Troonplein

Laurent Vermeersch
© BRUZZ
27/03/2019

Het moet een primeur zijn voor Brussel: een wijkcomité dat een vergunning verkrijgt om een stuk openbare ruimte te hertekenen. De vzw Kunstwijk slaagde erin om plannen voor het Troonplein te laten goedkeuren. Al is het geen gewoon wijkcomité.

Behalve voor occasioneel protest, zoals nu met de klimaatkampeerders, wordt het Troonplein amper gebruikt. In de nabije toekomst zou het groene plein rond het ruiterstandbeeld van Koning Leopold II echter kunnen evolueren tot een aangename rust- en verblijfsplek in de marge van de Kleine Ring. Dat is alvast de ambitie van een herinrichting die getrokken wordt door de vzw Kunstwijk.

Het wijkcomité ging in zee met een landschapsarchitect. Die stelt voor om komaf te maken met de bestaande hagen en struiken. Zonder te raken aan het oorspronkelijke ontwerp met groene driehoeken van architect Alphonse Balat, die ook het achterliggende Koninklijk Paleis tekende.

De driehoeken moeten echter publiek toegankelijke grasperken worden, waar in de zomer bijvoorbeeld ligstoelen kunnen komen. Rond de plantsoenen zouden wegen en voetpaden op één niveau gebracht worden. Hier komen nieuwe zitbanken.

De plannen kregen ondertussen al een stedenbouwkundige vergunning, zo bericht La Capitale. “We hebben de vergunning eind vorig jaar ontvangen,” bevestigt Michel Van Roye, secretaris-generaal van de vzw Kunstwijk aan BRUZZ. “Het is waarschijnlijk de eerste keer dat een wijkcomité een vergunning krijgt voor de heraanleg van een stuk publieke ruimte in Brussel.”

ZOOM BRUZZ ACTUA 1655

| Zo zal het Troonplein er volgens de plannen van de vzw Kunstwijk uitzien (simulatiebeeld.)

Het is inderdaad ongebruikelijk dat een wijkcomité zelf de touwtjes in handen neemt om een straat of plein te hertekenen. “Zoals iedereen een aanvraag kan indienen om zijn huis te verbouwen, kan je ook een vergunning vragen voor de openbare ruimte,” zegt Van Roye. “Nu de vergunning er is, volgen we wel de normale gang van zaken. De Stad Brussel is wegbeheerder en moet nu een openbare aanbesteding uitschrijven om een aannemer te vinden.”

In principe zouden de werkzaamheden met publiek geld bekostigd worden. “We moeten nog becijferen hoeveel het zou kosten en wie hoeveel zal bijdragen,” zegt schepen van Openbare Werken Bart Dhondt (Groen), die verder aangeeft dat het project nog kan worden bijgestuurd. “Het plan bevat heel wat positieve elementen, maar ik wil nog overleggen met het schepencollege, in het bijzonder met mijn collega Ans Persoons (SP.A), bevoegd voor Stedenbouw en Openbare Ruimte.”

Met het Gewest volgt ook overleg. Dat is langs het plein immers al in de weer met de aanleg van een fietspad en tweerichtingsbusbaan voor lijn 71 langs de Kleine Ring.
Bovendien is Leefmilieu Brussel beheerder van de plantsoenen op het plein. Verder moet nog bekeken worden of er eventueel nutswerkzaamheden in de zone gepland zijn. Zonder bijzondere complicaties zou de werf in de loop van volgend jaar kunnen beginnen.

“We moeten nog becijferen hoeveel het zou kosten en wie hoeveel zal bijdragen”

Bart Dhondt (Groen), schepen van Openbare Werken Brussel-Stad

Brussel Kiest 2018 Brussel-Stad Groen Bart Dhondt klein

Voorbeeldproject

In elk geval is het behalen van de vergunning al een succes. Dat kan andere buurtcomités mogelijk inspireren om niet alleen bedenkingen te formuleren bij projecten, maar ook eigen plannen uit te werken. “Dit kan een voorbeeldproject zijn,” aldus nog Van Roye, die overigens zelf nog schepen geweest is bij de Stad Brussel. Hij kent dus de materie en benadrukt de noodzaak van voortdurend overleg met de betrokken instanties. “Ons project had niet kunnen slagen als we niet in dialoog stonden met de Stad Brussel, en ook met het Gewest, in dit geval Leefmilieu Brussel.”

De vzw Kunstwijk is overigens niet zomaar een wijkcomité. Het werd in de jaren zestig opgericht om de toenmalige vernietigingsgolf van historische gebouwen een halt toe te roepen en wist in de loop der tijd de steun van heel wat prominenten uit de politiek, zakenwereld en adel te verenigen.

Het netwerk kwam ongetwijfeld goed van pas om het het project vorm te geven én te financieren. De vzw werkt al een jaar of zes aan het plan en investeerde 30.000 euro, onder meer voor de erelonen van de landschapsarchitect. De middelen komen onder meer van verzekeringsmaatschappij Axa, die vlakbij haar zetel heeft. “Als je een goed project hebt, vind je altijd geld,” besluit Van Roye.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Stedenbouw , Troonplein , vzw kunstwijk

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni