Stof is gaan liggen in politiezone Zuid

© politie.be
| Jurgen De Landsheer

Deze dinsdagmiddag was er overleg over de te hoge werklast voor de interventiedienst van politiezone Zuid. En dat overleg tussen de korpschef van de politiezone Zuid, burgemeester Fabrice Cumps (PS) en de vakbonden is goed verlopen. "Het waren niet zozeer de lange shifts die het probleem waren, maar wel wat men tijdens die shift allemaal moet doen. En dat wordt herbekeken", zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

De shifts blijven voor alle duidelijkheid shifts van 12 uur, en gaan niet terug naar 10 uur. "Daar was ook geen vraag naar", zegt De Landsheer, "want mensen zijn best tevreden me die extra dag verlof die ze daardoor krijgen. Daarenboven moet je een bepaald werksysteem de nodige tijd geven, en niet al te snel willen evalueren."

Wel wordt herbekeken hoe die shifts worden ingevuld en afgerond. "We gaan na hoe we overuren kunnen vermijden, en bekijken de taakverdeling, bijvoorbeeld met dispatching", zegt De Landsheer. Concrete voorbeelden wil hij liever niet geven, "ik wil die voorstellen eerst intern communiceren, in plaats van via de pers", klinkt het.

Mario Thys, provinciaal voorzitter van de politievakbond NSVP licht wel een tipje van de sluier. "Moet de interventiedienst bijvoorbeeld uitrukken als er graffiti is aangebracht? Kan dat niet door de wijkwerking, zodat we de interventiedienst van die taak alvast kunnen ontlasten? Daar hebben we het over gehad, maar in het algemeen kan ik zeggen dat het een goed overleg was", aldus Thys.

Dat enkele agenten via de pers en niet intern hun ongenoegen over de werklast hebben kenbaar gemaakt, ligt De Landsheer niet al te zwaar op de lever. "Ik ben niet rancuneus", zegt hij. "Wel vind ik het jammer, want ergens wordt het probleem zo ook opgeblazen."

Er volgen nu nog verschillende interne overleggen om alles te verfijnen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?