Moet ook Brussel rolstoeltoegankelijkheid van publieke gebouwen verplichten?

Lis Vanheule
© Belga
28/02/2023

Alle Vlaamse publieke gebouwen, dus ook cafés en kleine buurtwinkels, moeten binnenkort een 'toegankelijkheidstoets' doorlopen wanneer de eigenaar wil bouwen of verbouwen. Daarover is een akkoord binnen de Vlaamse regering. In Brussel is er nog geen sprake van een gelijkaardige wetgeving.

Vlaamse ministers Bart Somers (Open Vld) en Zuhal Demir (N-VA) kondigen de strengere normen dinsdag aan. Opvallend is dat die ook van toepassing zullen zijn op kleine gebouwen zoals cafés, restaurants en buurtwinkels. Maar ook sportcentra, dokterskabinetten, crèches, apotheken en gemeentehuizen met een oppervlakte van minder dan 150 vierkante meter zullen onder de verordening vallen.

De eigenaar van het publiek gebouw moet voortaan dus niet enkel een rolstoeltoegankelijke deur voorzien (breder dan 90 cm), zoals in de huidige wetgeving. Ook gangen moeten voldoende breed zijn (150 cm en 120 cm op het smalste punt), drempels worden weggewerkt (minder dan 2 cm) en mensen in een rolstoel krijgen opstelruimte om deuren zelfstandig te kunnen openen.

Toekomstige vergunningen worden in principe enkel afgeleverd als de eigenaar van het gebouw met alle verplichtingen rekening houdt. Architecten zullen in de toekomst systematisch op de hoogte moeten zijn van de regels. En enkel in uitzonderlijke gevallen zou er afgeweken kunnen worden van het kader, zoals voor kleine praktijkruimtes in een eigen woning of bij historische gebouwen.

Situatie Brussel

In Brussel is er enkel nog maar een akkoord over het toegankelijk maken van alle gebouwen van openbare instellingen of instellingen van openbaar nut. Die gebouwen zouden tegen eind 2033 toegankelijk moeten zijn. Om welke openbare instellingen het precies gaat, moet nog worden vastgelegd.

Veel cafés, restaurants en buurtwinkels in Brussel zijn momenteel nog steeds niet toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit en die faciliteiten vallen ook niet onder het akkoord voor 2033.

Toegankelijkheid oude gebouwen

David Seffer, oprichter van vzw Kinumai, probeert met zijn organisatie net die zaken wel toegankelijk te maken aan de hand van oprijplaten, die eigenaars over hun drempel kunnen plaatsen.

"Het is goed dat er op Vlaams niveau een akkoord is bereikt en dat rolstoeltoegankelijkheid op de kaart wordt gezet, maar het probleem in Brussel is dat zelfs met een gelijkaardig akkoord er weinig zou veranderen. Veel cafés en restaurants bevinden zich in oudere panden en de verordening gaat net over het bouwen van nieuwe panden en het verkrijgen van een vergunning voor verbouwingen", verklaart Seffer.

"Er zou dus eigenlijk een wettelijk kader opgesteld moeten worden dat ook het toegankelijk maken van bestaande en historische panden verplicht."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni