Collectief bezet gebouw aan Noordstation om asielzoekers in op te vangen

Bekijk ook de afspeellijst: zaterdag 11 en zondag 12 maart 2023

Deze zondagmiddag heeft een collectief van vrijwilligers een federaal overheidsgebouw gekraakt aan de Albert II-laan, om er opvang te bieden aan migranten. Die ‘solidaire opvordering’ is een reactie op de onaangekondigde uitzetting van een zestigtal migranten uit het voormalige Allee du Kaai-gebouw aan de Havenlaan, afgelopen vrijdag.

Dinsdag werd het tentenkamp aan het kanaal in Molenbeek ontruimd. Dat bestond al sinds november vorig jaar, toen tientallen asielzoekers voor wie er geen plaats was in het opvangnetwerk, er neerstreken. Na de ontruiming van het kraakpad in de Schaarbeekse Paleizenstraat, groeide de plek uit tot een toevluchtsoord voor asielzoekers, migranten en mensen zonder dak boven hun hoofd.

Zowat 140 van die mensen kwamen op een lijst terecht en werden met de bus weggebracht naar een tijdelijke noodopvangplek in een sporthal in de Heyvaertwijk.

Alleen: er bleven die dag zo’n veertig mensen achter op straat. Zonder tenten, dekens of andere spullen – die verdwenen in de vuilniswagens tijdens de ontruiming van het tentenkamp – trokken zij daarop naar Allee du Kaai.

Geen oplossing na ontruiming Allee du Kaai

Maar afgelopen vrijdag werd ook dat pand op bevel van Brussels burgemeester Philippe Close (PS) ontruimd. 'Collectif de soutien', een vrijwilligerscollectief, ging daarom over tot de bezetting van een kantoorgebouw aan de Albert II-laan, waar in 2024 het Nationaal Crisiscentrum moet komen.

“Dit is een nationale crisis en de federale overheid is hiervoor verantwoordelijk. Het leek ons daarom logisch om dit gebouw op te vorderen,” vertelt Hanne van het vrijwilligerscollectief.

“Toen de groep asielzoekers, intussen alweer aangegroeid tot een zestigtal, vrijdag uit Allee du Kaai is gezet hebben we het hele weekend naar een oplossing gezocht en contact gehad met de verschillende kabinetten, maar niemand kon een oplossing bieden.” (Lees verder onder de foto)

20230312_Bezetting AlbertII-laan
© BRUZZ
| Asielzoekers en vrijwilligers hangen affiches met boodschappen op aan de hoofdingang van het bezette gebouw.

“Philippe Close zei dat de mensen terecht konden in de humanitaire hub aan de overkant van Allee du Kaai, maar daar is nooit overnachting mogelijk geweest, omdat het een dagcentrum is.”

De ontruiming van Allee du Kaai kwam er volgens de vrijwilligers ook vroeger dan gepland. “Normaal konden de mensen er tot morgen, maandag, verblijven, maar Close beval vrijdag al de ontruiming.” Bij het kabinet van Philippe Close wil men voorlopig niet reageren.

Deuren gebarricadeerd

Het vrijwilligerscollectief nam daarop het heft in handen. “De federale overheid is al meermaals veroordeeld door de Arbeidsrechtbank en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat het geen opvang biedt aan asielzoekers,” legt Alexia, één van de woordvoerders van het ‘collectif de soutien’ uit. “Daarom vorderen we een gebouw op van diezelfde federale overheid.” (Lees verder onder de video)

Alle deuren van het gebouw werden gebarricadeerd

Dat opvorderen was daadkrachtig te noemen: eens het zestigtal asielzoekers binnen was, barricadeerden vrijwilligers alle deuren met hangsloten en ijzeren palen. “Dat doen we om te vermijden dat er een uitzetting gebeurt door de politie," verklaarde één van de vrijwilligers aan de journalisten die - voor even toch - mee opgesloten zaten. "Juridisch gezien moet er eerst een uitzettingsbevel zijn, maar we vrezen dat de politie toch eventueel op illegale wijze zou ingrijpen.”

Een tweede Paleizenstraat?

“We hebben nu een lijst gemaakt van de mensen in dit gebouw, die een annexe 26 hebben en dus recht hebben op opvang,” vertelt Alexia. “We willen dit initiatief beperken tot deze mensen. Het is niet de bedoeling dat het een tweede Paleizenstraat wordt.” (Lees verder onder de video)

Een zestigtal asielzoekers vindt hier een nieuw verblijf

Hoe het collectief dat wil voorkomen, is nog niet helemaal duidelijk. “De eerste stap is om de opvang hier te organiseren.” Daarna plant het collectief overleg met de verschillende overheden. “Maar laat het duidelijk zijn, we hopen hier zo snel mogelijk weer weg te zijn, met een oplossing voor iedereen”, zegt Alexia van collectif de soutien.

‘Permanente oplossing voor alle asielzoekers’

Intussen nam het vrijwilligerscollectief ook twee advocaten onder de arm. “Zij moeten ervoor zorgen dat de mensen hier kunnen blijven zolang er geen andere oplossing voor hun gevonden wordt,” klinkt het bij het collectief.

De steungroepen en organisaties die de actie organiseren vragen een permanente oplossing voor alle asielzoekers in België. Het kabinet van Rudi Vervoort (PS) is op de hoogte van de actie.

Tot slot roept het collectief alle burgers op om “deze solidariteitsactie te steunen en druk uit te oefenen op de regering om een duurzame en rechtvaardige oplossing te bieden voor alle asielzoekers in België. Wij geloven sterk dat ieder mens recht heeft op onderdak, voedsel en een humane behandeling en we zullen hiervoor blijven vechten.”

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?