Het Zuidpaleis, gezien vanuit de lucht in 2004

| Het Zuidpaleis, gezien vanuit de lucht (archiefbeeld).

Stalingradcollectief in beroep tegen spoedordonnantie om Zuidpaleis af te breken

JP
© BRUZZ
20/03/2024

Een collectief van wijkbewoners, bedrijven en vzw’s gaat in beroep tegen de spoedordonnantie die de Brusselse regering heeft aangenomen om metro 3 aan te kunnen leggen onder het Zuidpaleis. Die extrasnelle procedure is volgens hen niet wettig, klinkt het: "Het is een uitzonderingswet, op maat gemaakt om de afbraak van het Zuidpaleis mogelijk te maken en te versnellen."

Het beroep werd op 12 maart ingediend door 16 particulieren, twee bedrijven en twee vzw's, grotendeels uit de wijk rond het Zuidpaleis. Hun doel: de versnelde procedure die het Brussels Parlement goedkeurde om het Zuidpaleis gedeeltelijk af te breken, nietig verklaren.

De verzoekers zijn van mening dat deze ordonnantie niet overeenstemt met de Belgische Grondwet. Volgens hen is het een "uitzonderingswet" die "op maat gemaakt" is om de afbraak van het Zuidpaleis mogelijk te maken en te versnellen.

Ze betreuren dat eventuele alternatieven voor de aanleg van metrolijn 3 niet in overweging zijn genomen, zoals het voorstel van het Platform Avanti!, dat verschillende organisaties vertegenwoordigt, voor de uitbreiding van het bovengrondse tramnetwerk.

Een groot deel van het collectief komt uit de wijk, waaronder Alain Blond, die een bed and breakfast uitbaat in Huis Jamar, een handelaar uit het Zuidpaleis, en Samira Hammouchi, dochter van een ondernemer uit de buurt en hoofdrolspeelster in de documentaire 'Stalingrad, avec ou sans nous'. Ook mensen van buiten de wijk hebben zich aangesloten, zoals Bea Suys, die met de groep 'Red Tram 55' al jaren actie voert tegen de komst van metro 3.

Versnelde procedure om af te breken

De spoedordonnantie werd op 29 september 2023 gestemd in het parlement en verkort de stedenbouwkundige procedure voor het ontmantelen van het Zuidpaleis van 480 dagen naar 290 dagen, door enkele stappen over te slaan en termijnen in te korten. Die ontmanteling is nodig om metrostation Toots Thielemans te verbinden met Anneessens.

Het eerste beroep werd op 19 januari ingediend door IEB (Inter-Environnement Bruxelles) en ARAU (Atelier de Recherche et d'Action Urbaines) bij het Grondwettelijk Hof. "Vanaf dat moment is er een termijn van 30 dagen waarin andere partijen zich kunnen aanhechten. Dat is wat de twintig verzoekers gedaan hebben, op basis van hun belangen als handelaar, bewoner, eigenaar of metroreiziger," zegt woordvoerder Theo Mewis.

Het kabinet van Ans Persoons (Vooruit.brussels) wenst op dit moment niet te reageren op de nieuwe stap in deze beroepsprocedure. Naar aanleiding van het beroep van IEB en Arau heeft de staatssecretaris wel gereageerd: "We beseffen dat er veel protest is tegen de aanleg van de metro 3 en dat dit tot een juridische procedureslag zal leiden. Dit is ontzettend jammer: het is in ieders belang dat de werf zo snel mogelijk vooruitgaat."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni