regeerakkoord

Gewestelijke premie voor personen met arbeidshandicap in zicht

© PhotoNews
| Rolstoelgebruik in Brussel.

Na het verdwijnen van de Vlaamse ondersteuningspremie voor Nederlandstalige Brusselaars met een arbeidshandicap, belooft de nieuwe Brusselse regering in het regeerakkoord een alternatieve gewestelijke premie in het leven te roepen.

Het voornemen staat in het nieuwe Brusselse regeerakkoord. In de paragraaf over een inclusief tewerkstellingsbeleid, staat letterlijk: "Als vervanging van de inschakelingspremie van de COCOF en naar het voorbeeld van de ondersteuningspremie in het Vlaams Gewest gaat de Regering ten gunste van werkgevers een specifieke ondersteuningspremie in het leven roepen voor werknemers met een beperking."

Dat is goed nieuws voor mensen als Dorien, die als Nederlandstalige Brusselaar met een arbeidshandicap tot 31 december vorig jaar recht had op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) van de Vlaamse Gemeenschap. De Raad van State besliste op basis van de zesde staatshervorming echter dat zo'n premie geen gemeenschappelijke maar voortaan een gewestelijke bevoegdheid is. Vlaanderen volgde die beslissing door vanaf 1 januari geen nieuwe VOP's toe te kennen aan Nederlandstalige Brusselaars. Bestaande premies werden nog wel uitgekeerd.

Deze verandering voerde Vlaanderen echter eenzijdig door, zonder overleg met Brussel. Nederlandstalige Brusselaars verloren hierdoor zonder dat ze hierover werden ingelicht hun recht om een nieuwe VOP aan te vragen. De VDAB sloeg later mea culpa over de gebrekkige communicatie. De Brusselse Adviesraad voor Nederlandstalige Sociale Partners (Banspa) vroeg om de beslissing terug te draaien, of met een alternatief te komen. Dat alternatief komt er nu met een eigen gewestelijke ondersteuningspremie.

Hoe moet dat eruit zien?

Onder meer Groen maakte zich sterk voor de nieuwe premie tijdens de regeringsonderhandelingen. Brussels parlementslid Arnaud Verstraete is tevreden dat de andere coalitiepartners snel akkoord gingen: "Iedereen was er snel van overtuigd dat we dit op Brussels niveau met de minister van Werk moesten regelen."

Hoe de premie er precies gaat uitzien, is voorlopig afwachten. De nieuwe Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt (Défi), is verantwoordelijk voor de uitwerking. Hij zegt dat het nog te vroeg is om een concrete voorstelling te geven van de maatregel. "Er is een bereidheid om deze premie in te voeren", zegt hij. "Daarom staat het in het regeerakkoord. Maar we moeten nu werken aan de exacte invulling ervan. We bekijken alles in detail, maar het is nog te vroeg om te communiceren."

Afwachten

Een termijn kan Clerfayt ook nog niet plakken op de concretisering van de intentie. "Dat hangt af van verschillende zaken. Het enige wat ik nu kan zeggen, is dat de bereidheid er is om bedrijven te compenseren voor een verminderde productie, wanneer zij mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen." Verstraete: "Over termijnen is niet gesproken. We zijn afhankelijk van de bevoegde minister."

Nog even afwachten voor Dorien dus. Mensen zoals zij vallen tot de maatregel effectief wordt ingevoerd nog altijd tussen wal en schip.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?