— Brussel kiest in jouw gemeente

Jette

kandidaten

Hieronder vind je de kandidaten die opkomen in Jette. 

Klik op de naam van de kandidaat met een groen pijltje voor een korte bio van deze kandidaat.

Selecteer een partij en bekijk alle politici van die partij.
  2. Ecolo-Groen
   2. NL DE SWAEF Nathalie

   * 49 jaar. 
   * Ze is historica (KUL) en communicatiewetenschapster (VUB).
   * Na haar studies engageerde ze zich bij de Fietsersbond (‘t Greun Veloske) en het toenmalige Agalev.
   * Ze deed ervaring op als fractiesecretaris voor Groen in het Brussels parlement en bij de Schaarbeekse schepen Luc Denys.
   * Werd in 2012 gemeenteraadslid.
   * Sinds 2015 is ze schepen van mobiliteit, huisvesting, duurzame ontwikkeling en Noord-Zuid relaties.
   * Strijdpunten:  "Nathalie is blij dat meer en meer mensen de vele troeven van Jette inzien, maar is er ook van overtuigd dat het nog beter kan. Daarom wil ze graag verder timmeren aan een dynamische
   gemeente waar het voor iedereen goed leven is, met gezonde en nette buurten, groen op wijkniveau en een veilige mobiliteit."

   4. NL MAES Annemie

   * 51 jaar.
   * Gemeenteraadslid. 
   * Strijdpunten: "Ik wil een Jette waar je op een aangename manier kan fietsen, spelen en genieten. Ik ben geboren en getogen Brusselse, mama van 2 kinderen. Kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder Jette!"

   9. NL DEMEY Daan

   * 37 jaar.
   * Aan de slag als ruimtelijke planner. 
   * Strijdpunten: Ijvert voor een groene en gezellige gemeente, met plaats voor fietsers en kinderen, met plaats voor ieder ongeacht afkomst, geaardheid en geloof. Op de grote uitdagingen rond klimaat, hernieuwbare energie, migratie,.. kunnen we ook lokaal in onze gemeente een antwoord op geven. Demey gelooft sterk in een verandering van onderuit, voor en door de mensen."

    

    

   10. NL DEVACHT Cindy

   * 28 jaar.
   * Milieu-ingenieur. 
   * Organiseerde natuurwandelingen in Lessines, haar geboortestad, om bewoners te sensibiliseren. 
   * Werkte bij een studiebureu en bij Leefmilieu Brussel.
   * Cindy was reeds politiek geëngageerd bij de lokale Ecolo-afdeling van Lessines en stelde zich reeds kandidaat in 2012.
   * Strijdpunten: Verder inzetten op de gedeelde mobiliteitsmogelijkheden, woningen die zowel op energie, comfort en flexibiliteit, klaar zijn voor de toekomst, biodiversiteit in de straten en tuinen, valorisatie van jongeren en heropwaardering van het economisch hart van Jette.

   12. NL BOSSEREZ Erika

   * 67 jaar.
   * Gepensioneerd.
   * Strijdpunten: "Ik geloof in een Jette voor jong en oud, open naar andere culturen en verdraagzaam. Waar het leefbaar is met goede lucht en vlot openbaar vervoer. Mijn gemeente op kindermaat is ook de maat voor ouderen."

   15. NL SCHAUVAERTS Johannes

   * 18 jaar.
   * Historicus met passie voor de kunsten, expert van het culturele erfgoed, vrijzinnig humanist. 
   * Strijdpunten: Gedreven door een streven naar een betere wereld voor alle medemensen.

   18. NL DELATTER Anne-Laure

   * 18 jaar.
   * Historicus met passie voor de kunsten, expert van het culturele erfgoed, vrijzinnig humanist.
   * Strijdpunt: "Gedreven door een streven naar een betere wereld voor alle medemensen."

   21. NL ROOSELAER Jasper

   * 18 jaar.  
   * Hstoricus met passie voor de kunsten, expert van het culturele erfgoed, vrijzinnig humanist.
   * Strijdpunt:  Gedreven door een streven naar een betere wereld voor alle medemensen.

   24. NL DEMUYNCK Katlijn

   * 49 jaar.
   * Coaching en docente.
   * Meer dan 20 jaar ervaring in training, advies en coaching en dit in Europese en Belgische instellingen, NGO’s, bedrijven en projecten.
   * Strijdpunten: "Jezelf goed voelen in je vel en omgeving, daarom engageer ik me voor Jette."

    

    

   27. NL FEREMANS Steph

   * 59 jaar.
   * Studentwerking VUB.
   * Historicus met passie voor de kunsten, expert van het culturele erfgoed, vrijzinnig humanist.
   * Strijdpunt: gedreven door een streven naar een betere wereld voor alle medemensen.

  12. MR
   9. NL DANIELS Marc

   * Geboren op 10 juli 1959.
   * Strijdpunten: "Alhoewel cultuur mijn stokpaardje blijft, ligt het doorgeven van kennis me ook nauw aan het hart. Blijven investeren in het onderwijs is dus een must. Ook te Jette. Het onderwijs is de plaats bij uitstek voor integratie, opvoeding en de basis voor alle carrières. De plek waar je buddy’s voor het leven maakt. Onze kinderen leren er respect hebben voor medemens, buurt of milieu, aspecten waar we allen zoveel belang aan hechten. Investeren in degelijke infrastructuren maar ook in goede docenten en in een integraal personeelsbeleid, zal de professionaliteit verhogen. Ons lokaal socioculturele wereldje zal er wel bij varen. Onze Jetse samenleving ook, met op termijn een echte impact op veiligheid en burgerzin. Enkel zo wordt Jette TOP!"

   24. NL DE GROOF Tamara

   * Geboren op17 april 1980.
   * Strijdpunten: "Ik kan de laatste jaren alleen maar de trend bevestigen: Jette is in trek bij jonge gezinnen. Daarom stel ik een nieuwe focus voor in onze gemeente: ruimte voor kinderen en jongeren! Als we een gemeente voor kinderen en jongeren willen, moeten we voor inspraak en betrokkenheid zorgen. Als er bv. een straat, plein of park wordt (her-)aangelegd, moeten ook onze energieke ketjes en onze creatieve jongeren de kans krijgen om hun ideeën te delen. Daar bestaat al een instrument voor: het Label Kindvriendelijke Gemeente. Dat werd door Vlaams Minister van Jeugd Sven Gatz inmiddels al aan 24 steden en gemeenten uitgereikt. Het zou fantastisch zijn, mocht Jette echt een Kindvriendelijke Gemeente (de eerste van Brussel) worden. Dat wil ik realiseren, als moeder van twee en met mijn ervaring in de jeugdsector, samen met de ouders en betrokken actoren, maar bovenal met onze kinderen en jongeren!"

   26. NL EEKMAN Tatjana

   * Geboren op 17 mei 1983.
   * Strijdpunten: "Jette heeft heel veel potentieel. Er gebeurt hier al veel: buurtacties, culturele evenementen over taalgrenzen heen, activiteiten voor kinderen en jongeren en nog veel meer. Dat mocht ik ondervinden toen ik in gemeenschapscentrum Essegem werkte. Kleine acties maken echt het verschil. Gewone en buitengewone mensen maken de samenleving. Aan de gemeente om hun projecten te ondersteunen en hen de buurt gezelliger te laten maken. Zo kunnen we samen werken aan groene speeleilandjes in de wijken, zodat kinderen en pubers veilig kunnen spelen. Of een ‘pamperbank’ organiseren voor ouders die het even moeilijker hebben. Elk kind moet de kans krijgen om talenten te ontwikkelen. Laten we van elke school een Brede School maken, waar ook ouders en de buurt welkom zijn. Meer sport-na-school en speelpleinen voor kinderen, daar wil ik me voor inzetten. Als het kan, moeten we het gewoon doen."

   36. NL GOORIS Brigitte

   * Geboren op 13 juni 1951.
   * Schepen Nederlandstalige aangelegenheden sinds 2013.
   * OCMW- raadslid Jette 2007-2012.
   * Strijdpunten: "Iedereen heeft kwaliteiten en passies. Opvoeding en onderwijs helpen die ontwikkelen, naast basisvaardigheden als taal en rekenen. In onze gemeente vinden de scholen daarvoor partners in de bibliotheek en de academie. Samenwerking vergroot de kansen op een bredere opvoeding en een bredere kijk op de samenleving. En die bevordert integratie en tolerantie. Als Nederlandstalige schepen heb ik me al zes jaar ingezet voor onze scholen, bib en academie. Dageraad zit al in een nieuw schoolgebouw en de plannen voor de school Poelbos, een nieuwbouw voor de Academie en een theaterzaal liggen klaar."

   37. NL GATZ Sven

   * Geboren op 6 mei 1967.
   * Zijn ¨politieke loopbaan begon bij de Volksunie, maar hij stapte later over naar Open Vld.
   * Gedurende tien jaar was Gatz Brussels parlementslid.
   * Ook was hij gedurende twaalf jaar in het Vlaams Parlement actief, waar hij fractieleider was van 2007 tot 2011.
   * Gemeenteraadslid 2000-2003 en 2006 tot 2012.
   * In 2011 nam hij even afscheid van de politiek en werd ik directeur van de Federatie van de Belgische Brouwers.
   * In 2014 keerde ik terug naar de Vlaamse politiek, als minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel.
   * Strijdpunten: "Voor een levendige en leefbare gemeente, voor een proper en veilig Jette wil ik me inzetten. Meer inspraak voor de burgers via een burgerkabinet, voor Jette het Label Kindvriendelijke Gemeente behalen en investeren in cultuur zijn mijn speerpunten."