Vrouwen ondervertegenwoordigd op de fiets: 'Het draait om veiligheid'

© PhotoNews
| Vrouwen pakken minder snel de fiets dan mannen.

Maar een derde van de Brusselse fietsers is vrouw. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Arnaud Verstraete opvroeg. Vrouwen lijken zich minder veilig te voelen op de fiets: ze gebruiken vaker fluohesjes of helmen en nemen vaker deel aan fietslessen.

De cijfers die minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) gaf, komen uit verschillende onderzoeken. Uit het Fietsobservatorium 2019 van Pro Vélo blijkt dat er 13 procent meer fietsers door de Brusselse straten rijden, maar dat vrouwen daarin nog altijd ondervertegenwoordigd zijn. 36,1 procent van de Brusselse fietsers is vrouw. De toename van het aantal fietsers tijdens de coronacrisis is in dit onderzoek nog niet meegenomen.

"Wij willen graag meer vrouwen op de fiets," stelt Verstraete. "De fiets biedt hen vrijheid, autonomie en is goed voor de emancipatie."

Veiligheid

Het (on)veiligheidsgevoel op de fiets lijkt een belangrijke reden voor vrouwen om minder snel voor de fiets als vervoersmiddel te kiezen. Zo maken de vrouwen die wel fietsen meer gebruik van veiligheidsattributen zoals fluohesjes (32 procent van de vrouwen tegenover 21 procent van de mannen) en fietshelmen (61 procent van de vrouwen tegenover 57 procent van de mannen). Op basis van deze resultaten van het fietsobservatorium wordt momenteel een uitgebreider onderzoek gedaan naar vrouwen op de fiets. De volledige resultaten daarvan worden in juni verwacht.

Daarnaast blijkt ook dat initiatieven om meer mensen op de fietsen te krijgen, zoals fietslessen, vaker door vrouwen worden bezocht. De opleiding Bike Experience leidde 400 mensen op, waarvan 71 procent vrouwen. Het Via Velo project hielp 210 deelnemers waaronder 200 vrouwen. En de lessen voor volwassen beginners hadden 250 deelnemers, waarvan 88,6% vrouwen.

"Alles draait om veiligheid," zegt Verstraete. "Een veilige omgeving om te kunnen fietsen, zal meer vrouwen op de fiets krijgen. Initiatieven zoals de 40 kilometer extra fietspaden, de algemene zone 30 en het woonerf in de Brusselse vijfhoek dragen daaraan bij en zijn de juiste weg. Vanwege de coronacrisis is de behoefte aan veiligere fietsinfrastructuur alleen maar groter geworden."

Met veiligheid doelt Verstraete in eerste instantie dus op verkeersveiligheid. "Al kan ik me voorstellen dat een algemeen gevoel van veiligheid op bepaalde plaatsen ook een rol speelt om minder snel de fiets te pakken," besluit hij. "We zien dat bijvoorbeeld aan het kanaal in Anderlecht, bij Paapsem, minder vrouwen fietsen ondanks dat daar wel een afgescheiden fietspad ligt."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?