Simulatiebeeld van het Mutsaardcomplex

Werken gestart aan Nederlandstalig scholencomplex de Mutsaard in Laken

FDK
© BRUZZ
25/05/2021

De eerste fase van de bouw van het nieuwe Lakense scholencomplex de Mutsaard werd dinsdagochtend symbolisch ingeluid. Het nieuwe complex van de Stad zal vanaf schooljaar 2023-2024 plaats bieden aan 744 leerlingen en 72 baby’s en peuters.

Met de sloophamer in de hand werd de afbraak van enkele oude gebouwen op de Mutsaardlaan ingezet en het begin van de werf feestlijk geopend. Aanwezigen waren Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en Brussels VGC-lid Sven Gatz (Open VLD), Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en schepenen Ans Persoons (One.brussels-Vooruit) en Arnaud Pinxteren (Ecolo).

Met 18 nieuwe plaatsen in de ecocreche en 264 extra plaatsen in het onderwijs, maakt het nieuwe gebouw een capaciteitsuitbreiding mogelijk voor zowel het Nederlandstalige onderwijs als de Nederlandstalige kinderopvang in de stad. Van de onderwijsplaatsen zijn er 72 voorzien voor het kleuter-, 120 voor het lager onderwijs en 72 voor het secundair onderwijs van Koningin Astrid en het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls.

eerstesteenlegging mutsaard laken scholencomplex

| De bevoegde ministers, schepenen en de Brusselse burgemeester waren aanwezig bij de eerstesteenlegging.

“Dit scholencompex komt niet alleen tegemoet aan de stijgende vraag naar plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, maar ook aan de vraag van de buurt naar meer ruimtegebruik”, meent minister Gatz. De twee ondergrondse sportzalen zullen na de schooluren namelijk worden opengesteld voor de buurt. “Een mooi voorbeeld van hoe de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) infrastructuur voorziet voor jong én oud.”

Het Mutsaardcomplex is goed voor 264 van de 700 extra plaatsen die de Stad deze legislatuur creëert in het Nederlandstalig onderwijs. “Daarnaast komen in de nieuwe basisschool in de Zennestraat 240 plaatsen en levert de uitbreiding van de lagere school de Droomboom 224 nieuwe plekken op”, verklaart schepen voor Nederlandstalig onderwijs Ans Persoons (One.brussels-Vooruit).

Prijs voor duurzaamheid

Voor de bouw van het complex, dat in totaal 20 miljoen euro kost, ontving de Stad 3 miljoen euro aan financiële ondersteuning van de VGC en 10 miljoen euro van de Vlaamse Overheid. Minister Weyts belooft alvast dat verdere investeringen vanuit Vlaanderen volgen: “Tot 2022 wordt er meer dan 90 miljoen euro geïnvesteerd in capaciteit. Dat is goed voor 8.200 extra plaatsen in het secundair en basisonderwijs.”

Het gebouw van meer dan 10.000 vierkante meter werd ontworpen door het Belgische architectenbureau Low en won in 2018 de ‘Be.Exemplary’-prijs, waarmee de gewestelijke stedenbouwkundige cel Urban.brussels voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten beloont. Dit omwille van de innovatieve, duurzame insteek van het ontwerp. De prijs leverde een extra 400.000 euro aan financiering op voor de werken.

Tijdens de werfperiode – die zal duren tot oktober 2023 – krijgen enkele klassen van de Koningin Astridschool les in tijdelijke containers aan de overkant van de Mutsaardlaan.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni