| Een simulatiebeeld van het nieuwe gebouw Manufakture, waar een openluchtzwembad op het dak wordt gepland

De Brusselse regering heeft woensdag een haalbaarheidsstudie goedgekeurd om te kijken op welke manier een zwembad op het dak van het nieuwe project Manufakture op de Abattoirsite in Anderlecht het best kan worden gerealiseerd. Afgelopen najaar keurde de VGC al een subsidie van 1 miljoen euro goed om de meerkost van versterkte funderingen en structuur te financieren. Daarmee komt een openluchtzwembad op de site steeds dichterbij.

Op de Abattoir-site in Anderlecht wordt tegen 2024 Manufakture opgeleverd, een nieuw gebouw dat plaats zal bieden aan vleesversnijding en ander voedselverwerkende activiteiten. In het gebouw komt ook een autoparking die de huidige parkeerplaatsen in openlucht grotendeels zal vervangen.

Begin 2019 opperde de Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret in zijn projectoproep voor Manufakture om er een extra bouwlaag parking aan toe te voegen. Op die manier zou het dak van tienduizend vierkante meter geen parkeerplaats moeten worden, maar gebruikt kunnen worden voor een open én overdekt complex van zwembaden “met een fantastisch uitzicht over Brussel”.

Het Brussels Gewest had oren naar dat publieke zwembad en is hierover al even in overleg met andere overheden en met de site Abattoir. Die had vorig jaar in augustus nog geen uitsluitsel gekregen. “Als er in de komende maanden geen overheidspartner toezegt, komt er geen zwembad. We kunnen een andere publieke dakfunctie zoeken,” zei Abattoir-woordvoerder Paul Thielemans toen tegen BRUZZ.

"Ik hoop dat we er samen, over alle beleidsniveaus en bevoegdheidsverdelingen heen, in kunnen slagen dit prachtige project voor de Brusselaars te realiseren”

Staatssecretaris Pascal Smet

Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed

In het najaar keurde de VGC-raad op voorstel van Pascal Smet (Vooruit/One.brussels), collegelid voor Cultuur, Jeugd en Sport, een subsidie van 1 miljoen euro goed om de uitvoering van de bouwwerken niet te vertragen. Met dat bedrag kunnen funderingen en structuur van Manufakture versterkt worden, zodanig dat het een dakzwembad zal kunnen dragen.

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort (PS), staatssecretaris Pascal Smet en minister Bernard Clerfayt (Défi) besliste de Brusselse regering woensdag om nu ook een haalbaarheidsstudie te bestellen. De Brusselse Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) zal een concreet voorstel uitwerken om na te gaan hoe het zwembad op het dak kan worden gerealiseerd en uitgebaat.

De regering stelde hiervoor enkele centrale principes op. Zo moet het zwembad een architecturale meerwaarde zijn voor Brussel en de uitstraling van de stad bevorderen. Het project moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor alle Brusselaars. Het moet interessant zijn voor verschillende types zwemmers en ook toegankelijk zijn voor scholen.

“De haalbaarheidsstudie is een eerste, onmisbare stap om na te gaan of een dergelijk project in het Brussels Gewest levensvatbaar is, ook financieel"

minister Bernard Clerfayt (Défi)

Bernard Clerfayt (Défi), Minister van Werk, Beroepsopleiding, Lokale Besturen, Digitalisering, Dierenwelzijn en Kinderbijslag

"Het is de bedoeling om het openluchtzwembad toegankelijk te maken voor alle Brusselaars en op die manier tegemoet te komen aan de grote behoefte aan zwembaden in het gewest", zegt minister-president Rudi Vervoort. "Dit project zal ook de aantrekkingskracht van ons stadsgewest ongetwijfeld ten goede komen.”

“Abattoir gaat een mooie nieuwe stadswijk worden en een zwembadfunctie zou perfect in deze stedelijke context passen”, klinkt het bij staatssecretaris Smet. “Bovendien kunnen we de warmte die vrij komt uit de voedingsverwerkende activiteiten, zoals koelruimtes, perfect kunnen gebruiken om het zwembadwater te verwarmen. Dit kan dus een voorbeeld worden op vlak van combinatie van stedelijke functies, architectuur en duurzaamheid. Ik hoop dan ook dat we er samen, over alle beleidsniveaus en bevoegdheidsverdelingen heen in kunnen slagen dit prachtige project voor de Brusselaars te realiseren.”

“Het sociale valt hier niet van los te koppelen. In Brussel zijn er gewoon te veel ketjes die niet meer leren zwemmen"

Elke Tiebout, ceo Abattoir

Elke Tiebout, CEO van de NV Abattoir, de slachthuizen van Anderlecht in Kuregem

“De haalbaarheidsstudie is een eerste, onmisbare stap om na te gaan of een dergelijk project in het Brussels Gewest levensvatbaar is, ook financieel", zegt minister Clerfayt. "Dankzij de studie kan er een antwoord komen op een aantal noodzakelijke basisvragen met betrekking tot de financiering, juridische constructie en de technische en operationele beperkingen van de site."

“Op vlak van duurzaamheid en energiebeleid zou dat zwembad op het dak van de Manufakture een geweldig en innovatief verhaal zijn”, reageert Abattoir-ceo Elke Tiebout. “Het sociale valt daar niet los van te koppelen. In Brussel zijn er gewoon te veel ketjes die niet meer leren zwemmen. En voor onze site is het een tof nieuw project dat we graag verwelkomen.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Anderlecht , Politiek , Sport , Manufakture , Abattoir , Elke Tiebout , Pascal Smet , Bernard Clerfayt , Rudi Vervoort , Ben Weyts , openluchtzwembad , openluchtzwemmen , buitenbad

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni