Evaluatie vernietigend voor Viviane Scholliers: 'Niet geschikt als Hoge Ambtenaar'

© Belgaimage
| Viviane Scholliers Ndaya was sinds 2016 de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het ontslag van Viviane Scholliers Ndaya als Hoge Ambtenaar voor de Veiligheid was gerechtvaardigd. Ze beschikte niet over de nodige competenties om de coronacrisis in goede banen te leiden. De Raad van State volgt daarmee, in een spoedprocedure, het oordeel van de evaluatiecommissie. De functie wordt nu voor een jaar door Sophie Lavaux uitgevoerd, directrice van Brussel Preventie en Veiligheid.

De voormalige Hoge Ambtenaar Viviane Scholliers Ndaya werd in juni dit jaar aan de deur gezet na een negatieve evaluatie. Scholliers vocht het ontslag aan in een spoedprocedure bij de Raad van State, maar die gaf haar begin juli ongelijk.

Waarom ze ongelijk kreeg bij de Raad van State blijkt nu uit het arrest, dat elementen uit de evaluatie aanhaalt. En die zijn vernietigend.

De evaluatiecommissie verwijt haar in het algemeen dat ze, tijdens de coronacrisis, onvoldoende heeft bewezen dat ze in staat was om haar rol van Hoge Ambtenaar uit te oefenen. Zo heeft ze onvoldoende de samenwerking bewerkstelligd met de verschillende veiligheidsactoren, heeft ze niet de juiste attitude aan de dag gelegd die bij de functie hoort, en heeft de coronacrisis aangetoond dat ze niet à la hauteur (niet bekwaam genoeg red.) was om deze belangrijke veiligheidsfunctie uit te oefenen.

Omdat ze begreep dat ze eigenlijk niet de juiste competenties had voor de functie, zo oordeelt de commissie nog, verstopte ze zich achter de complexiteit van haar functie om de niet-realisatie van haar doelstellingen te verantwoorden. Ze zou ook onvoldoende begrepen hebben wat haar rol precies was.

De Bijzondere Coronacommissie heeft eerder dit jaar duidelijk gemaakt dat het crisisbeheer in het begin van de pandemie in het Brussels Gewest niet afdoende was. Scholliers heeft toen tijdens de hoorzittingen onder meer verklaard dat ze haar chauffeur benoemd had tot directeur logistiek. Ze zei ook dat een pandemieplan geen zin had, omdat dit soort crisissen altijd onvoorspelbaar zijn.

Onafhankelijk

Minister-president Rudi Vervoort (PS) benadrukte vandaag in het parlement dat de commissie die het mandaat van Viviane Scholliers moest evalueren volledig onafhankelijk geoordeeld heeft.

Viviane Scholliers Ndaya is in 2016 Hoge Ambtenaar voor de Veiligheid geworden, nadat de gouverneursfunctie in Brussel door de Zesde Staatshervorming was afgeschaft. Ze moest een verbindende rol spelen tussen de federale overheid en het Brussels Gewest. Scholliers is juriste en had een verleden als cabinetard bij Joëlle Milquet (CDH).

Scholliers wil niet publiek reageren op de conclusies van de evaluatiecommissie. Ze bevestigt wel dat er nog een procedure ten gronde loopt bij de Raad van State om haar ontslag aan te vechten. De uitkomst hiervan zal pas over enkele maanden bekend zijn.

Dubbel petje

Om het ontslag op te vangen heeft de Brusselse regering intussen beslist om de functie van Hoge Ambtenaar tot juli 2022 toe te kennen aan Sophie Lavaux, de nieuwe directeur van het agentschap Brussel Preventie en Veiligheid (BPV). Ze heeft daardoor twee petjes: die van directeur van BPV (onder de voogdij van minister-president Rudi Vervoort) en Hoge Ambtenaar (onder voogdij van Binnenlandse Zaken én minister-president Rudi Vervoort).

Zowel bij meerderheidspartij Ecolo en Défi als bij oppositiepartij MR en N-VA worden daar vragen over gesteld. MR-parlementslid Vincent De Wolf vraagt zich af of deze constructie juridisch steekhoudt.

Minister-president Vervoort verdedigt de beslissing. De fusie van de functies bevordert volgens hem de coordinatie van de veiligheid in het gewest. Binnenlandse Zaken, op het federale niveau, heeft daar ook geen bezwaar tegen gemaakt, zei Vervoort.

Hoe dan ook zal er een nieuwe vacature worden uitgeschreven voor de functie van Hoge Ambtenaar, maar waaraan Sophie Lavaux ook kan deelnemen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?