Een informatiestand in de Nieuwstraat in  februari 2022, als promotie van het programma Renolution, waarbij het Brussels Gewest premies geeft voor zoawel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden

| Een informatiestand in de Nieuwstraat in februari 2022, als promotie van het programma Renolution, waarbij het Brussels Gewest premies geeft voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden.

Nog 2000 aanvragen verwacht dit jaar, maar renovatiepremies urban.brussels zijn opnieuw op

AD
© BRUZZ
10/10/2023

Wie een Renolution-premie heeft aangevraagd, loopt het risico lang te moeten wachten op een uitbetaling. Door een stormloop op de subsidies en door de hoge bouw- en energieprijzen is een deel van het renovatiebudget voor de derde keer dit jaar uitgeput. “Als er geen budget wordt vrijgemaakt, zullen premies worden betaald vanuit de begroting van 2024.”

Begin vorig jaar lanceerde het Brussels Gewest ‘Renolution’, de nieuwe renovatiestrategie die huiseigenaren ervan moet overtuigen om hun woningen te renoveren met behulp van nieuwe, vereenvoudigde regionale steun. De Brusselse regering maakte dit jaar 53 miljoen euro vrij voor de strategie, die het renovatietempo in het gewenst wil verdrievoudigen.

Leefmilieu Brussel beheert 42 miljoen euro van het budget, urban.brussels de overige 11 miljoen. Alleen is dat laatste budget nu voor de derde keer dit jaar uitgeput, waardoor eigenaren die een subsidie kregen toegewezen lang moeten wachten op de uitbetaling daarvan. Bij Leefmilieu Brussel zijn er geen problemen: zij zouden nog over voldoende budget beschikken om de Renolution-premies te blijven uitbetalen.

Budget uitgeput

Afhankelijk van het soort werkzaamheden beheert ofwel Leefmilieu Brussel ofwel urban.brussels de subsidies. Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor de premies die betrekking hebben op energierenovaties, terwijl urban.brussels zich bezighoudt met onder andere vochtproblemen, akoestiek en riolering. Alle aanvragen gebeuren via het Renolution-platform, waarop de in totaal 41 soorten premies gebundeld staan.

Het budget van urban.brussels bleek begin mei al eens helemaal op. Mensen die succesvol een premie hadden aangevraagd, moesten daardoor langer wachten op de uitbetaling ervan. De Brusselse regering verhoogde na die eerste stormloop het budget met 6,6 miljoen euro om openstaande premies te kunnen uitbetalen. Twee miljoen euro daarvan kwam uit het budget van Leefmilieu Brussel.

Het bleek dweilen met de kraan open, want de aanvragen bleven toestromen en in september was het geld opnieuw op. Voor de 618 mensen die succesvol een premie hadden aangevraagd, was het wachten tot begin oktober, wanneer toen het budget van urban.brussels nog eens met 8,25 miljoen euro werd aangevuld. Intussen is het budget wederom uitgeput.

Meer aanvragen, langer wachten

De kwestie kwam maandag op vraag van enkele parlementsleden aan bod tijdens de commissie Territoriale Ontwikkeling in het Brussels Parlement. Staatssecretaris Ans Persoons (Vooruit) nam er het woord namens minister-president Rudi Vervoort (PS): "Op 1 september 2023 waren er 3.443 aanvragen verwerkt en betaald door urban.brussels. De toegekende premies bedragen gemiddeld 6.000 euro per aanvraag," verklaarde zij.

Als er budget voorhanden is, bedraagt de verwerkingstijd zo'n twee maanden. Dat het vandaag langer duurt, is het resultaat van "geldtekort dat verklaard kan worden door verschillende factoren: de stijgende bouwprijzen, onverwachte rente en inflatie door stijgende energieprijzen." Volgens Persoons wordt er wel geanticipeerd op de toenemende vraag, "maar niet in de mate waar we vandaag mee te maken krijgen."

De prijsstijgingen van bouwwerken en -materialen verklaren volgens de minister-president de toename van het aantal aanvragen. Ter vergelijking: in 2022 betaalde urban.brussels 3.892 premies uit, op 1 september 2023 waren dat er al 3.443. Naar schatting zullen er nog eens tweeduizend aanvragen bijkomen voor het einde van dit jaar.

Dure ingrepen

De premies waar het meeste vraag naar is, zijn die naar dakwerken of elektrische conformiteit: dure ingrepen die een grote hap nemen uit het gewestelijk renovatiebudget. "Deze werken alleen al vertegenwoordigen 5,4 miljoen euro voor 360 aanvragen," aldus Persoons in naam van Vervoort.

Momenteel zoekt het kabinet van de minister-president naar oplossingen om de achterstallige premies uit te betalen. "Er zijn besprekingen aan de gang met minister Maron om de nodige extra middelen daarvoor te vinden. Alle ingediende aanvragen worden zo snel mogelijk uitbetaald, van zodra de budgetoverhevelingen hebben plaatsgevonden. Komen die er niet, dan zullen de premies ten laatste worden betaald uit de begroting van 2024."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni