Vier Brusselaars in nieuwe regeringsploeg

SVG
© BRUZZ
30/09/2020
Updated: 01/10/2020 16.15u
Ook in:
en nl

De bevoegdheden van de nieuwe federale regering zijn over de partijen verdeeld. Met Sammy Mahdi (CD&V), Tinne Van der Straeten (Groen), Karine Lalieux (PS) en Zakia Khattabi (Ecolo) worden vier Brusselaars aangewezen als federaal minister.

De partijen zaten woensdagavond in congressen om het nieuwe federale regeerprogramma goed te keuren. Zoals eerder bekend werd zal de federale regering uit vijftien ministers en vijf staatssecretarissen bestaan en zullen er evenveel mannen als vrouwen in zitten. Ook de voorzitters van Kamer en Senaat zijn aan een partij toebedeeld.

De verdeling van de bevoegdheden ziet er als volgt uit, het is alleen nog wachten op de pionnen die de MR naar voren schuift. Met Sammy Mahdi (CD&V), Tinne Van der Straeten (Groen), Karine Lalieux (PS) en Zakia Khattabi (Ecolo) werden vier Brusselaars aangewezen als federaal minister.

De socialisten krijgen de zware sociale departementen:

  • De SP.A krijgt Gezondheid en Sociale Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Die bevoegdheden gaan naar één vicepremier en een minister. Voorzitter Conner Rousseau beloofde met een verrassing te komen en hield woord: Frank Vandenbroucke keert terug als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. SP.A-fractieleider Meryame Kitir krijgt Ontwikkelingssamenwerking.
  • De PS krijgt Werk en Economie, Pensioenen, Defensie en de Relance. Karine Lalieux, huidig OCMW-voorzitter in Brussel-Stad en voormalig Kamerlid, wordt minister van Pensioenen, Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Personen met een Handicap. Ze is ook voor Beliris bevoegd. Pierre-Yves Dermagne wordt vicepremier. Ludivine Dedonder wordt dan weer de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Thomas Dermine, directeur van de PS-studiedienst wordt staatssecretaris voor de Relance. Eliane Tillieux wordt naar voren geschoven als Kamervoorzitter.

De liberalen krijgen zoals bekend de premier en de meer economische departementen.

  • Bij Open VLD wordt Alexander De Croo dus premier, en houdt ook begroting. Vincent Van Quickenborne krijgt Justitie en wordt vicepremier. Nieuwkomer bij Open VLD is Eva De Bleeker. Zij wordt staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van begroting.
  • De MR mag zich gaan buigen over Buitenlandse Zaken. Die post gaat naar Sophie Wilmès. Zij wordt ook vicepremier en krijgt Europese Zaken,en de federale Culturele Instellingen. Daarnaast krijgen de Franstalige liberalen nog Middenklasse en Landbouw. Die post gaat naar David Clarinval. Hij zal ook de Staatshervorming mee voorbereiden. Mathieu Michel wordt staatssecretaris voor de Digitalisering en de Regie der gebouwen. Hij is de broer van Charles Michel.

De groenen worden bevoegd voor de departementen die met duurzaamheid te maken hebben.

  • Bij Ecolo wordt George Gilkinet vicepremier. Hij wordt bevoegd voor Mobiliteit en de NMBS. Zakia Khattabi, de voormalige co-voorzitter van Ecolo uit Brussel, krijgt Klimaat en Duurzame Ontwikkeling. Zij zal de European Green Deal een Belgische vertaalslag moeten geven. Kamerlid Sarah Schlitz wordt staatssecretaris voor Gelijke kansen.
  • Groen krijgt de minister van Energie. Vlaams-Brusselaar Tinne Van der Straeten zal die functie vervullen. Verder gaat ook het Openbaar Ambt en Overheidsbedrijven naar Groen. Die bevoegdheid gaat naar Petra De Sutter.

De Vlaamse christendemocraten ten slotte krijgen de veiligheidsbevoegdheden en mogen waken over de centen:

  • Bij CD&V wordt Vincent Van Peteghem bevoegd voor Financiën. Annelies Verlinden wordt minister van Binnenlandse Zaken. Sammy Mahdi, die vandaag in Vilvoorde woont maar uit Molenbeek komt, wordt staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Donderdag, om 10u vindt de eedaflegging plaats.

Bekijk hier hoe Karine Lalieux, Zakia Khattabi, Tinne Van der Straeten en Sammy Mahdi de eed afleggen bij Koning Filip.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , Zakia Khattabi , tinne van der straeten , Karine Lalieux , Sammy Mahdi , federale regering

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni