Karine Lalieux, federaal minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie

| Karine Lalieux (PS), federaal minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie.

Extra steun voor OCMW's bij opvang Oekraïense vluchtelingen

JP
© BRUZZ - Belga
18/03/2022

Het kernkabinet is het vrijdag eens geraakt over extra steun voor de OCMW's voor de opvang en ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen. Dat meldt minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux (PS).

De OCMW's zullen voor de eerste vier maanden op een terugbetalingspercentage van 135 procent kunnen rekenen. Nadien daalt dat naar 125 procent, maar wel voor de hele duur van de opvolging van het dossier.

Daarmee geeft het kernkabinet gehoor aan de vraag van de OCMW's. Die vroegen een dag eerder om een terugbetaling van 135 procent door de federale overheid om zo financiële ruimte te hebben voor tolken, psychologen of bijkomende maatschappelijk werkers.

"We zijn zeker tevreden met de beslissing van het kernkabinet," zegt Nathalie Debast (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), die samen met zusterorganisatie Brulocalis en Union des Villes et Communes de Wallonie in een open brief pleitte voor een teruggave van 135 procent van de uitgaven.

"Dit is een erkenning voor het werk van de OMCW's, die de komst van enkele tienduizenden extra mensen moeten bolwerken. Daar komen de torenhoge energiefactuur en achterstanden door corona nog bovenop. Bijkomende budgetten betekenen extra personeel. Ik denk aan bijstand door tolken, psychologen of administratieve ondersteuning."

Een gelijkaardige regeling gold ook bij de komst van Syriërs: toen werd 120 procent terugbetaald door de federale regering aan de OMCW's. Onder bepaalde voorwaarden werd er nog tien procent extra overgemaakt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni