Havenlaan BRUZZ ACTUA 1581
© Brussel mobiliteit

Heraanleg Havenlaan dichterbij, maar nog veel bezwaren

Tim Gatzios
© BRUZZ
30/11/2017

De heraanleg van de Havenlaan is opnieuw een stapje dichterbij gekomen. De verschillende partijen in de overlegcommissie zijn positief over het project, maar hebben opnieuw heel wat bezwaren. Zo vragen de Stad Brussel en Sint-Jans-Molenbeek om meer parkeerplaatsen langs de weg, terwijl Leefmilieu Brussel exact het omgekeerde vraagt. Dat de kasseien verdwijnen vindt niemand in de overlegcommissie echt erg.

Het Brussels Gewest probeert al jaren om de Havenlaan aan te passen aan de 21ste eeuw, maar werd steeds geconfronteerd met veel protest van actiegroepen of gemeentes. De laan moet veiliger worden voor voetgangers en fietsers, met brede fietspaden en fors minder parkeerplaatsen. Er komen extra bomen, op een paar plaatsen verdwijnen er rijstroken. De typische kasseien worden bedankt voor bewezen diensten, en vervangen door asfalt.

In augustus stelde Mobiliteitsminister Pascal Smet (SP.A) een compromisvoorstel voor, na een nieuwe mislukte poging om de laan een update te geven. De Stad Brussel en Sint-Jans-Molenbeek hebben nu een positief oordeel geveld over het recentste plan, samen met verschillende administraties van het Brussels Gewest. Net als de vorige keer koppelen ze echter een waslijst voorwaarden aan hun adviezen.

De adviezen zijn het resultaat van de overlegcommissie stedenbouw, een vergadering die samenkomt om bouwprojecten te beoordelen, waar ook opmerkingen van burgers aan bod komen. Op basis van de adviezen wordt later besloten of er een bouwvergunning komt, of niet. Voor de Havenlaan leverde die vergadering onenigheid op: de partijen werden het niet eens over één advies, en dus kwamen er vier verschillende. (Lees verder onder de afbeelding)

© Bart Dewaele - BRUZZ

Meer parkeerplaatsen en rijstroken?
Vooral de schrapping van meer dan 300 parkeerplaatsen langs de weg is de Stad Brussel en Sint-Jans-Molenbeek een doorn in het oog. Zo stelt Molenbeek vast "dat het voorstel een vooruitgang is ten opzichte van de vorige poging, maar dat er nog grote tekortkomingen zijn". De gemeente vreest verkeersoverlast in de Maritieme Wijk als er zoveel parking verdwijnt.

Ook Brussel vreest dat een heraanleg zal zorgen voor extra verkeer in de wijken langs de laan. Er moeten daarom minstens 89 parkeerplaatsen bijkomen, en daarvoor moet het fietspad aan een kant van de weg sneuvelen. Er moeten ook rijstroken bijkomen: op de stukken waar het plan twee rijstroken voorziet is meer ruimte voor auto's nodig. De Stad wil overal op de laan vier rijstroken. Aan het kruispunt met het Redersplein moet er een vijfde bijkomen.

Het advies van Leefmilieu Brussel gaat de andere kant uit: voor die gewestadministratie moeten er net méér parkeerplaatsen sneuvelen, want parkeermanoeuvres zouden het verkeer vertragen. Ze vragen een breder fietspad, één van de rijstroken moet omgevormd worden tot busstrook, en er moeten stations voor fiets- en autodelen komen. Ook de directie Stedenbouw en Citydev vinden de nieuwe Havenlaan nodig voor de omschakeling naar een zachtere mobiliteit.

© AKPK
Kasseien
In de meningen over de Havenlaan botsen dus twee tegengestelde visies op de stad: een visie waarin het verkeer actief teruggedrongen wordt door de ruimte voor voertuigen te beperken, en een visie waarin dat allemaal geleidelijker gebeurt. Niet toevallig zijn het de Stad Brussel en Molenbeek die kiezen voor geleidelijkheid. Ze vrezen verkeerschaos en dat zouden de bewoners van de wijken rond de laan niet fijn vinden (met gevolgen in het stemhokje).

Over een punt zijn er dan weer geen meningsverschillen in de commissie: de kasseien van de Havenlaan moeten weg. De gemeente Molenbeek wil de kasseien dan wel behouden op een klein stuk straat aan Thurn & Taxis, maar een volledige weg met kasseien ziet niemand zitten. Behalve dan de actiegroepen die al een decennium mobiliseren om de laan te beschermen en te herstellen. Voor hen gaat het immers om industrieel erfgoed.

De adviezen zijn niet bindend, het is de gewestelijke gemachtigde ambtenaar die uiteindelijk beslist om een bouwvergunning te geven.

Heraanleg van de Havenlaan

De Havenlaan aan Thurn & Taxis is aan renovatie toe. De eerste plannen dateren al van 2008, maar door protest zijn die nooit gestart. Vooral de vervanging van de kasseien zorgt voor veel protest.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Sint-Jans-Molenbeek, Samenleving, Heraanleg van de Havenlaan

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie