| Simulatiebeeld van realex

Congres- en kantoortoren in Wetstraat krijgt geen vergunning

TDN
© BRUZZ
20/09/2021

De gewestelijke administratie heeft de bouwvergunning voor het project Realex in de Wetstraat - een toren van 114 meter met congrescentrum voor de Europese Commissie - geweigerd. Het gebouw is twee keer zo hoog als wat de recent aangepaste stedenbouwkundige bepalingen in de Europese wijk voorschrijven.

In 2014 kende het Gewest ondanks protest van verschillende stadsverenigingen een vergunning toe aan het torengebouw Realex. Aanvankelijk voorzag het project enkel in kantoorruimtes, maar een nieuwe vergunningsaanvraag beoogde ook een congrescentrum van 25.500 vierkante meter om het huidige (en verouderde) Borschette Conference Centre van de Europese Commissie in de Froissartstraat te vervangen.

Te hoog

Twee jaar geleden kreeg promotor Atenor een eerste klap te verwerken. Omdat de Raad van State in september 2019 het toen geldende (en sterk betwiste) stedenbouwkundig kader in de Europese wijk vernietigde, werd de bouwvergunning voor de kantoren ingetrokken. Het Gewest past daar een mouw aan, want dezelfde dag nog werd een nieuwe vergunning afgeleverd op basis van de nieuwe verordening.

Daarmee was de kous nog niet af, want Atenor bleef wachten op een vergunning voor de uitbreiding van Realex - met congrescentrum van 29 zalen. Eind augustus viel het verdict van urban.brussels: de toren van 114 meter hoogte kreeg geen groen licht. An sich is er geen bezwaar tegen het nieuwe centrum. “Atenor mag de hoogte niet overschrijden voor de andere functies die in het project zijn vervat”, klinkt het.

(lees verder onder de afbeelding)

Realex toren geknipt

| De eerste schetsen van het Realex-project, zonder congrescentrum.

Ofwel, het initiële kantoorproject moet geschrapt of herzien worden opdat de hoogterichtlijnen zoals vastgelegd in de stedenbouwkundige verordening niet met de voeten worden getreden. Zo mag Realex slechts 55 meter hoog zijn, waardoor de promotor zo’n 40.000 vierkante meter aan oppervlakteruimte verliest. Een serieuze streep door de rekening van de projectontwikkelaar.

In de zakenkrant L’Echo reageert CEO Stéphan Sonneville van Atenor dan ook bijzonder misnoegd. Begin januari werd een overeenkomst afgesloten met de Europese Commissie, waardoor de promotor gebonden is aan een strakke levertermijn. Zo moet het conferentiecentrum tegen 2025 klaar zijn. Atenor zal dus snel een nieuwe aanvraag moeten indienen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni