Discussie binnen regering over kap van stadsbos Mediapark Reyers

© Belgaimage
| Minister Alain Maron (Ecolo) zit tussen twee vuren wat het stadsbos aan Mediapark Reyers betreft

De meerderheidspartijen raken het niet eens over hoeveel van het stadsbos er precies moet verdwijnen aan de toekomstige woonwijk Mediapark Reyers. Dat blijkt uit een antwoord van minister Maron (Ecolo) in de commissie Leefmilieu. Maron pleit voor een volledige compensatie van het deel van het bos dat zou moeten verdwijnen, maar waar dat zou kunnen is niet duidelijk.

Na het ophef over de nakende verdwijning van de Friche Josaphat, een grote ruigte aan het station van Evere, worden er nu ook vraagtekens geplaatst bij het verdwijnen van het stadsbos aan het Mediapark, onderdeel van een ander groot woningbouwproject van het Gewest. Daar moet onder een richtplan van aanleg (RPA, of in het Frans PAD) een nieuwe woonwijk verrijzen met bijbehorende voorzieningen en een aantal gebouwen voor mediabedrijven.

“Groene ruimtes en biodiversiteit zijn belangrijk voor uw partij, maar ook voor de omwonenden van het stadsbos op de site Mediapark”, zei parlementslid Aurélie Czekalski (MR) woensdagochtend in de commissie Leefmilieu tegen bevoegd minister Alain Maron (Ecolo).

“In 2014 werden er 20.175 bomen geteld, van 78 verschillende soorten. Het gaat ook om oude bomen, die meer CO2 opslorpen dan jonge aanplantingen, en klimaatopwarming effectiever bestrijden. Terwijl iedereen de mond vol heeft van het vergroenen en ontharden van steden zullen binnen dit project van het Brussels Gewest een aanzienlijk aantal bomen worden gekapt.”

Czekalski wees ook op de talrijke dieren die in het gebied, dat momenteel niet publiek toegankelijk is, een onderkomen zouden gevonden hebben: onder meer vossen, rel- en vleermuizen, slechtvalken, eekhoorntjes, Vlaamse gaaien en spechten.

Verfrissingseilanden

Het toekomstige bouwproject is in handen van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). “Leefmilieu Brussel stelt vast dat het terrein een “gemengde zone” is, wat bouwprojecten in het bos mogelijk maakt”, zei minster Maron. “Bovendien zijn de gronden er vervuild omdat het lang diende als schietterrein voor het leger. Er zijn ook al decennialang geen menselijke ingrepen meer gebeurd, waardoor bomen elkaar beconcurreren om licht, en er weinig variatie is qua soorten. Tegelijk stelde het agentschap vast dat de site een toevluchtsoord is voor vele diersoorten, waaronder de beschermde relmuis.”

Een bosgebied in de stad heeft een niet te onderschatten waarde op ecologisch vlak en moet op gepaste manier beschermd worden, zei Maron. “Het belang van bomen in de stad hoeft niet meer bewezen te worden, en vooral dan voor het creëren van verfrissingseilanden. Maar die moeten dan wel passen in een globale en coherente beplantingsstrategie op gewestelijk niveau.”

Maron van zijn kant ziet daarbij twee mogelijkheden. “In het scenario van behoud van het huidige bos, zullen ingrepen nodig zijn. Na een selectieve bomenkap om veiligheidsredenen kan het bos opengesteld worden voor het publiek, en zal het tegelijk ook ecologisch kwalitatiever en duurzamer zijn.”

“Als het stadsbos aan het Mediapark moet verdwijnen, dan pleit Leefmilieu Brussel ervoor om elders kwalitatieve groene ruimte te ontwikkelen, die een toevluchtshaven kan zijn voor dieren en die het verdwenen stadsbos qua oppervlakte compenseert. Gezien de grootte van het bosgebied en de verwachte impact op de site, is het niet evident om deze compensatie binnen het Richtplan van Aanleg te verkrijgen.”

'Discussies aan de gang'

Leefmilieu Brussel pleit desalniettemin voor een maximaal behoud van het bos aan het Mediapark, en zijn waarde voor de fauna, zei Maron. “Ook al is het agentschap zich ervan bewust dat dit pleidooi druk zet op de doelstellingen van andere Brusselse publieke instanties: een aanbod van betaalbare woningen en de bijbehorende openbare voorzieningen zoals scholen. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen de verschillende publieke functies die op een beperkt oppervlak in de wijk moeten worden ontwikkeld.”

Maron verwees tot slot ook naar de groene en blauwe netwerken die Leefmilieu Brussel mee helpt ontwikkelen. “Het agentschap wijst op de noodzaak om op gewestelijk niveau groene ruimtes met een ecologisch en sociaal potentieel te ontwikkelen. In een woonwijk als het Mediapark geldt die nood natuurlijk ook.”

De beslissing over hoeveel groen er nu precies weg moet, is binnen de regering nog niet gevallen, zegt Maron. “Na het openbaar onderzoek rond het richtplan van aanleg, van februari tot april 2019, zijn discussies aan de gang tussen de verschillende politieke kabinetten van de huidige regeringscoalitie. Net zoals in het openbaar onderzoek staan in die besprekingen het behoud van het bosgebied, de densiteit van de nieuwbouwprojecten en de (huidige en toekomstige) biodiversiteit centraal.”

Een zuidelijk deel van het bosgebied aan de Kolonel Bourgstraat, het zogezegde Georginbos, waarvoor buren eerder al op de bres sprongen, gaat zeker niet verdwijnen, zei Maron.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?