De Louis Bertrandlaan in Schaarbeek

| De Louis Bertrandlaan in Schaarbeek nu: aan beide zijden dubbele parkeerstroken langs de rijbaan, en geen fietspad

Positief advies over heraanleg Louis Bertrandlaan stuit op onbegrip

SDS
© BRUZZ
16/07/2021

De overlegcommissie heeft een positief advies gegeven voor de heraanleg van de Schaarbeekse Louis Bertrandlaan. Onder voorwaarden weliswaar, maar die raken niet aan de kern van de zaak. Zo mogen de 108 bomen omgehakt worden. En moet Brussel Mobiliteit mee bekijken of de laan een fietsstraat dan wel een straat met eenrichtingsfietspaden wordt. Fietsvereniging Gracq en 1030/0 zijn niet te spreken over het advies: “Dit behoudt de bestaande autodruk.”

Er kwam vorige maand heel wat kritiek op het nieuwste plan van de gemeente Schaarbeek om de statige Louis Bertrandlaan heraan te leggen.

Actiegroep 1030/0 bijvoorbeeld vond het nieuwe plan "ondermaats" omdat de auto evenveel plaats behoudt als nu, en pleitte voor een dubbel fietspad langs de middenberm. Andere burgers zijn een petitie gestart tegen de kap van 108 bomen, voornamelijk platanen, langs de laan. Die leverde tot nu toe al meer dan 600 handtekeningen op. Bijna driehonderd burgers en organisaties dienden uiteindelijk opmerkingen over de plannen in, 179 van hen steunden het alternatieve voorstel van 1030/0 met een bidirectioneel fietspad op de middenberm.

Zicht beschermen

Afgelopen week was het de beurt aan de overlegcommissie van de gemeente Schaarbeek. Die bestond naast vertegenwoordigers van de gemeente – die zich bij de stemming moesten onthouden, omdat het over hun eigen project gaat – verder uit vertegenwoordigers van Urban.Brussels (onder wie ook iemand van de Dienst Monumenten en Landschappen) en Leefmilieu Brussel.

Hoewel de leden van de commissie bijna twintig pagina’s aan opmerkingen formuleren voor ze tot hun advies komen – waarom eerst de Bertrandlaan moet heraangelegd worden, bijvoorbeeld, en niet andere straten in Schaarbeek die dringender aan opkalefateren toe zijn – geeft de commissie uiteindelijk toch een unaniem positief advies.

“Als er geen andere maatregelen genomen worden om het verkeer drastisch te beperken, zien wij niet in hoe fietsers zich veilig kunnen voelen als ze de Bertrandlaan oprijden met een stoet auto’s in hun nek"

Fietsersvereniging Gracq over de Louis Bertrandlaan als fietsstraat

Aan de goedkeuring zijn een aantal randvoorwaarden verbonden, maar die raken niet aan de kern van de zaak. Hoewel de commissie “zich verzet” tegen de kap van 108 bomen die maar door 78 nieuwe exemplaren vervangen zullen worden bijvoorbeeld, spreekt ze zich daarover niet uit in het uiteindelijke advies.

Wel heeft de commissie een aantal opmerkingen over de gebruikte materialen voor de bestrating, en de keuze en plaatsing van de beplanting. De zebrapaden moeten breder geschilderd worden, en aan de Sint-Servaaskerk moeten de bus- en tramhokjes transparant zijn, zodat het beschermde zicht op de laan gevrijwaard blijft.

Tekenend is dat de leden van de overlegcommissie ook vragen om een overzichtstabel die duidelijk de verschillen tussen de bestaande en voorziene situatie weergeeft.

Verbreding middenberm

De overlegcommissie vraagt wel een betere beveiliging van de fietsers door een versmalling van de rijstroken op de Louis Bertrandlaan. Die zouden ofwel als fietsstraten moeten worden ingericht, ofwel daarnaast plaats moeten bieden aan eenrichtingsfietpaden langs de kant van de huizen.

In beide gevallen zou de onverharde middenberm met beplanting zo verbreed kunnen worden. Al moeten deze aanpassingen, zo geven de leden van de commissie zelf aan, nog bekeken worden met Brussel Mobiliteit en de commissie Actieve Modi, waarin ook vertegenwoordigers van de fietsers en voetgangers zetelen.

Fietsvereniging Gracq noemt het voorstel om van de Bertrandlaan een fietsstraat te maken alvast “idioot”. “Als er geen andere maatregelen genomen worden om het verkeer drastisch te beperken, dan zien wij niet hoe fietsers zich veilig kunnen voelen als ze de Bertrandlaan oprijden met een stoet auto’s in hun nek.” Als er fietspaden langs de kant van de huizen moeten komen, dan moet er voor Gracq meer ruimte worden voorzien.

De fietsersvereniging is teleurgesteld dat de overlegcommissie enkel praat over de schrapping van acht parkeerplaatsen op het voorplein van de kerk, maar geen van de vier parkeerstroken op de Bertrandlaan – “terwijl het Good Move-plan tegen 2030 de schrapping van 65.000 bovengrondse parkeerplaatsen in het gewest voorziet”.

'Fundamentele opmerkingen niet gehoord'

“Kort samengevat: de overlegcommissie wil de situatie voor fietsers verbeteren zonder ter sprake te brengen wat het probleem daarbij is: de predominantie van de auto in de publieke ruimte”, schrijft Gracq op Facebook. ‘Het huidig voorgestelde project houdt de autodruk ongewijzigd, zowel qua parkeren als qua verkeer.”

1030/0, de actiegroep die ijvert voor verkeersveiligheid in Schaarbeek, sluit zich bij de bezwaren aan en noemt het advies “onbegrijpelijk”.

Op basis van de adviezen zal de gewestelijke administratie van Urban.brussels nu beslissen of het project een bouwvergunning krijgt. Pas dan kan de heraanleg ook echt starten. Bevoegd minister Smet (Vooruit/One.brussels) zei eerder al dat hij het project zou bestuderen en terug naar de tekentafel zou sturen als het “niet genoeg ambitie” vertoonde.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni