Sint-Lambrechts-Woluwe niet akkoord met uitbreidingsplannen Woluwe Shopping Center

EDB
© BRUZZ
30/12/2022

Het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe geeft opnieuw een negatief advies ten aanzien van de uitbreidingsplannen van het Woluwe Shopping Center. “Het project is te massaal,” klinkt het verdict.

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure. Eerder diende Eurocommercial, eigenaar van het Woluwe Shopping Center, een aanvraag in bij het Brussels Gewest voor een uitbreiding. Maar na een advies van het college van Sint-Lambrechts-Woluwe moesten de plannen gewijzigd worden. De projectontwikkelaar ging terug naar de tekentafel en voorzag minder woningen, een verdieping minder en ook een verkleining van de totale oppervlakte van de uitbreiding.

Vandaag krijgen de nieuwe plannen evenwel opnieuw een negatief advies. De eerste reden daarvoor is de bouwhoogte van de uitbreiding. Slechts één verdieping minder volstaat niet volgens bevoegd schepen Delphine De Valkeneer (LB-DéfI). “Het project is te massaal qua omvang, volume en uitzicht en het houdt geen rekening met de omgeving. De zijgevels passen bovendien niet in het straatbeeld én zijn te hoog,” klinkt het.

De voorgestelde aanpassingen aan de zijkant van het shoppingcenter volstaan evenmin. Volgens het vorige advies moest het project daar extra plaats voorzien voor voetgangers. In de nieuwe plannen werd daar twee meter extra voor afgestaan. “Maar deze afstand blijft te klein om een kwalitatieve openbare ruimte in te richten,” luidt het.

Bovendien laten de plannen geen ruimte voor de aanplanting van een nieuwe rij bomen. Noodzakelijk nochtans, want tussen het Natura 2000-gebied in het Woluwedal en de Paul Hymanslaan en de Emile Vanderveldelaan zou een groene verbinding komen.

Grondwater

Maar ook de plannen voor een nieuwe ondergrondse parkeergarage worden twijfelachtig onthaald. Volgens schepen De Valkeneer ligt het uitbreidingsproject immers in een gebied met een gemiddeld tot hoog overstromingsniveau. “Het Woluwedal en het shoppingcentrum zijn al meermaals overstroomd.”

Volgens de schepen leidde de bouw van ondergrondse parkeerplaatsen in 2005 bovendien al tot een grote stijging van het niveau van het grondwater in die buurt. “De bouw van een ondergrondse parkeergarage van maar liefst twee verdiepingen zou het grondwaterbeheer dus ernstig kunnen verstoren.”

'Belangen burgers verdedigen'

Hoewel de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning niet onder de bevoegdheid van het college valt, is het gemeentebestuur vastberaden “de belangen van de burgers te verdedigen.”

“We zullen ons verzetten tegen elk project dat het stedelijke evenwicht in gevaar brengt,” aldus de schepen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni