20180831 Sint-Pieters-Woluwe Maison Stoclet P

Stocletpaleis blijft voorlopig dicht voor bezoekers

EDB
© BRUZZ
14/05/2021

Het Stocletpaleis in Sint-Pieters-Woluwe blijft voorlopig ontoegankelijk voor het publiek. Hoewel het Brussels Gewest de voorbije vijf jaar meer dan 200.000 euro aan subsidies toekende voor renovatiewerken, zien de erfgenamen een opening voor het grote publiek niet zitten.

Het Stocletpaleis op de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe is gebouwd tussen 1906 en 1913, in opdracht van zakenman Adolphe Stoclet. Het is een imposant meesterwerk van de Weense architect Josef Hoffmann en het enige van zijn hand dat nog in zijn oorspronkelijke staat verkeert. Het huis is nog altijd privé-eigendom van de cameraschuwe familie Stoclet, die een openstelling niet ziet zitten.

Hoewel een aantal van de erfgenamen een opening zou overwegen, blijft de meerderheid tegen. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Erfgoed en Stedenbouw Pascal Smet (One.brussels-Vooruit) op vraag van Brussels parlementslid Anne-Charlotte d'Ursel (MR). Conservatoren en deskundigen stellen zich bovendien de vraag hoeveel bezoekers het erfgoed zou kunnen verdragen. Het Stocletpaleis is een kwetsbaar goed. Niet enkel rond veiligheid, maar ook rond het aantal potentiële bezoekers zouden vragen beantwoord moeten worden.

060207_stoclet_interieur_gray.jpg

Subsidies

De voorbije vijf jaar werden door het Gewest subsidies verstrekt voor renovatiewerken aan het Stocletpaleis ter waarde van 207.510 euro. Elk beschermd gebouw kan immers - indien het aan de juiste voorwaarden voldoet - in aanmerking komen voor subsidies. Daarvoor hoeft het gebouw niet in eigendom van een overheid te zijn. “Urban.brussels stelt vast dat de eigenaars er nauwgezet op toezien dat hun eigendom in goede staat blijft en het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening wordt nageleefd,” lichtte Smet toe.

“Voor alle werkzaamheden wordt een vergunning aangevraagd, ook voor onderhoudswerkzaamheden waarvoor niet noodzakelijkerwijs een vergunning nodig is. Elk jaar ontvangt Urban.brussels een begrotingstabel waarin de jaarlijkse investeringsbedragen van de familie Stoclet zijn opgenomen, inclusief de niet-subsidieerbare kosten,” aldus Smet.

De contacten tussen de twee betrokken partijen zijn correct, maar blijven broos en delicaat, gaf Smet aan. “Urban.brussels wil deze goede relatie met de eigenaars in stand houden om zo goed mogelijk te kunnen blijven waken over dit belangrijke erfgoed. Ik kan een opening niet zomaar doorvoeren. Maar ik kan wel persoonlijk contact opnemen met de eigenaars, en ik zal dat in alle discretie doen. Op dit moment is dat door de coronapandemie niet mogelijk.”

Virtueel bezoek

Hoewel een opening van het Stocletpaleis voorlopig niet mogelijk is, werden de eigenaars van het gebouw wel bereid gevonden mee te werken aan een publicatie die het Stocletpaleis zichtbaarder zou maken. “Dat boek werd in 2012 uitgegeven en is vindbaar in vele boekhandels en bibliotheken,” vervolgde Smet.

“Om het Stocletpaleis zo toegankelijk mogelijk te maken, heb ik mijn administratie bovendien gevraagd om de mogelijkheid te bestuderen waarbij een virtuele reconstructie van het Stocletpaleis gemaakt zou kunnen worden,” aldus Smet. “Daarvoor baseren we ons op de 3D-reconstructie van het Maison du Peuple die we al ontwikkelden met het Hortamuseum.”

Het Stocletpaleis wordt erkend als een icoon van de Wiener Secession en vormt een mijlpaal in de geschiedenis van de Europese moderne architectuur. Het is een voorbeeld van Gesamtkunstwerk, of de integratie van de kunsten in de architectuur. Het Stocletpaleis werd in juni 2009 ingeschreven op de lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO. Het Paleis is in een praktisch ongeschonden staat bewaard gebleven en volledig beschermd.

20180831 Sint-Pieters-Woluwe Maison Stoclet huis beeld art deco

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni