| Simulatiebeeld van het ZIN-project, gezien vanaf de Simon Bolivarlaan.

WTC maakt plaats voor nieuwe kantoren, hotel, woningen en serre

LV
© BRUZZ
18/01/2019

Eigenaar Befimmo wil de twee oudste WTC-torens bijna volledig ontmantelen om plaats te maken voor een nieuw multifunctioneel complex. Het project kreeg de naam ZIN en omvat behalve kantoren ook 127 woningen, een hotel en een serre. Een deel van de bouwmaterialen wordt gerecupereerd of gerecycleerd.

WTC wordt ZIN. Twee vertrouwde kantoortorens vlakbij het Noordstation moeten tegen 2023 plaats maken voor een compleet nieuw, eigentijds geheel van vijf in elkaar hakende gebouwen. Dat blijkt uit het vergunningsdossier dat BRUZZ ging inkijken. Van het bestaande complex blijven enkel de funderingen, de parkeergarage en de kernen van de torens behouden.

In de plaats van de tweelingtorens komen in totaal vijf volumes. Dwars door het bouwblok komt een langwerpige centrale vleugel van 110 meter hoog. Dat is enkele meters hoger dan de bestaande gebouwen. Op twee tegenoverliggende hoeken van het perceel zouden nog twee hoge volumes komen. De twee andere hoeken krijgen lagere gebouwen.

Zebra

Elk volume krijgt een andere invulling. In de hoogbouw komen vooral kantoren, al dan niet afgewisseld met woningen (vleugel langs het Maximiliaanpark) of hotelkamers (vleugel langs de Albert II-laan). Opmerkelijk is dat de functies worden afgewisseld per verdieping. Dus bijvoorbeeld een verdieping met appartementen, dan een verdieping met kantoorruimte en vervolgens opnieuw een bouwlaag met woonfunctie. De ontwerpers spreken van een ‘zebraconcept’.

De lagere gebouwen worden voorbehouden voor coworkingruimte (kant Maximiliaanpark) en een grote overdekte plantentuin (op de hoek die zichtbaar is vanaf het Noordstation). De verschillende deelgebouwen krijgen elk een eigen ingang. Dat moet ermee voor zorgen dat de sokkel langs alle kanten in verbinding staat met de buurt. De afwerking van de gevels wordt gevarieerd om het geheel te onderscheiden van de ‘glazen dozen’ in de wijk.

Hoewel de bestaande gebouwen voor een groot stuk ontmanteld worden, kunnen verschillende materialen ter plaatse gerecupereerd of gerecycleerd worden. Behalve de basisstructuur zullen ook vloeren en houtpanelen hergebruikt worden. Slechts een derde van de nieuwbouw zou gebeuren met nieuwe materialen.

Noordwijk WTC-torens Noordstation Albert II-laan

| De bestaande WTC-torens in de Noordwijk.

De plannen liggen nog tot en met 31 januari ter inzage bij de dienst Stedenbouw van de Stad Brussel. Op 12 februari zal de overlegcommissie de verschillende opmerkingen behandelen. De herontwikkeling van de WTC-torens had al heel wat voeten in de aarde. Eigenaar Befimmo had in eerste instantie het architectenbureau Jaspers-Eyers aangeduid om het project uit te werken, maar onder impuls van bouwmeester Kristiaan Borret werd alsnog een wedstrijd georganiseerd. Daarop traden de bureaus 51N4E en l’AUC toe tot het ontwerpteam.

WTC I en II zijn gebouwd in de jaren zeventig in de geest van het zogenaamde Manhattanplan. Dat voorzag de bouw van tientallen torens en leidde tot een kaalslag in de Noordwijk. De metamorfose van de ondoorzichtige kantoorkolos past in een bredere denkoefening om de buurt een nieuw gezicht te geven.

ZIN bekleedt alvast een sleutelpositie op het kruispunt van de Albert II-laan en de Simon Bolivarlaan. Die laatste zal met de bouw van de Picardbrug en de aanleg van een nieuwe tramlijn nog belangrijker worden als verbinding tussen het Noordstation en de opkomende buurt tussen cultuurpool Kanal en de site van Thurn & Taxis.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Stedenbouw , WTC , Noordwijk

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni