big city

JOUW VRAAG. Waarom is het Gesùklooster nog steeds niet gerenoveerd?

Bekijk ook de afspeellijst: donderdag 29 november 2018

Het Gesùklooster en de bijhorende kerk met art-decotorentje aan de Koningsstraat wachten al heel lang op een nieuwe bestemming. Het jezuïetenklooster was vroeger een rusthuis voor missionarissen, maar raakte eind vorige eeuw in onbruik. Enkele jaren later kwam het complex in het vizier van vastgoedinvesteerder Pierre Buyssens. In 2007 kocht hij het geheel voor ruim 16 miljoen euro met de bedoeling er een luxehotel van te maken.

Tot nu toe werden die plannen echter niet concreet. Een eerste vergunning, afgeleverd door de gemeente Sint-Joost, is in 2010 nietig verklaard door de Raad van State. Die gaf daarmee gehoor aan een klacht van verenigingen en buurtbewoners. Zij argumenteerden dat een klooster stedenbouwkundig hetzelfde is als woningen. Aan huisvesting mag niet geraakt worden, dus zou het verlies van 6.000 vierkante meter woonoppervlakte gecompenseerd moeten worden.

De eigenaar liet vervolgens zijn project hertekenen. De hoteloppervlakte werd gehalveerd tot 75 kamers. De rest van het complex zou worden omgebouwd tot evenveel woningen.
Het Gewest verleende een vergunning voor het aangepaste project, maar stadsverenigingen Arau en Inter-Environnement stapten opnieuw naar de Raad van State. “Niet omdat we het project willen tegenhouden, maar omdat het Gewest in de fout ging bij de berekening van de stedenbouwkundige lasten,” zegt Isabelle Pauthier, directrice bij Arau. “De eigenaar zou in slechts negen betaalbare woningen voorzien waarvan hij eigenaar zou blijven en de huurinkomsten opstrijken. We vreesden dat deze voor de eigenaar bijzonder gunstige regeling een juridisch precedent zou worden. Terwijl het Gewest er net moet op toezien dat projectontwikkelaars met hun winst ook iets bijdragen aan de samenleving. Ondertussen heeft minister-president Rudi Vervoort (PS) in het parlement ook toegegeven dat er een fout is gemaakt.”

21081128 Big City Gesuklooster BRUZZ ACTUA 1640
© Photonews
| Het portaal aan de Gesùkerk. Aan de tijdelijke bezetting kwam vijf jaar geleden abrupt een einde.

De nieuwe vergunning werd geschorst, maar het is nog altijd wachten op de uitspraak ten gronde. “Afgelopen zomer kregen we wel al het advies van de auditeur en die volgt onze argumentatie,” aldus nog Pauthier.
Intussen was het voormalige jezuïetencomplex het decor voor heel wat feestjes en andere evenementen. Gedurende enkele jaren was het ook een van de grootste kraakpanden in de geschiedenis van de stad. Na toenemende klachten over criminaliteit, drugs en prostitutie maakte burgemeester Emir Kir (PS) een eind aan de tijdelijke bezetting. Dat is inmiddels vijf jaar geleden en er is nog geen oplossing in zicht.

Winkels

Vorig jaar gaf eigenaar Buyssens te kennen dat hij de plannen misschien opnieuw wil bijsturen, met woningen en winkels in plaats van een hotel, maar tot nu toe werd nog geen nieuwe vergunning aangevraagd. Ondertussen gelooft bijna niemand nog dat hij zijn project ook effectief wil of kan realiseren. Vermoedelijk wacht hij op het juiste moment om met winst te verkopen. Dat ligt moeilijk zolang de procedureslag rond de vergunning nog niet beslecht is.

Ook dat het een hotel zou worden, lijkt niet meer erg waarschijnlijk. “Een luxehotel met ‘slechts’ 75 kamers is niet rendabel,” denkt gemeenteraadslid Frédéric Roekens (Groen), die het dossier al jaren opvolgt. “De vaste kosten van een luxehotel zijn erg hoog zodat een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk is. Bovendien lijkt de markt voor luxehotels redelijk verzadigd. Dat verklaart misschien waarom de eigenaar geen exploitant of overnemer vindt.”
Enkele verenigingen pleitten er ondertussen voor dat het Gewest het gebouw overneemt. “Maar politiek is er weinig animo om een onteigeningsprocedure te starten,” aldus nog Roekens. “Daar moet dan ook budget voor zijn. Het Gewest neemt een afwachtende houding aan en kan zelfs geen leegstandtaks innen omdat er een bouwvergunning is, ook al is die geschorst.”

VOLGENDE WEEK: Wat is de geschiedenis van het vroegere Hotel Continental op het de Brouckèreplein?


BIG CITY: stel zelf je vraag

Elke week gaat BRUZZ met Big City op zoek naar antwoorden op jouw vragen over Brussel. Vragen allerhande over jouw stad stel je online aan de redactie. De vraag met de meeste voorkeuren wordt onderzocht en beantwoord.

Ook een vraag over Brussel? Zet onze journalisten aan het werk en stel je vraag in Big City.

Big City

Zet onze journalisten aan het werk en stel ons jouw vraag over Brussel. De populairste vragen van de BRUZZ-gebruikers worden beantwoord in een reportage op een of meerdere BRUZZ-kanalen. Alle info op bruzz.be/bigcity.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?