Huisvuilophaling door Net Brussel oranje en witte zak in de Vergniesstraat in Elsene

| Huisvuilophaling door Net Brussel oranje en witte zak in de Vergniesstraat in Elsene.

Jong MR vraagt meer ophaalrondes voor oranje zak, Net Brussel evalueert in september

MW
© BRUZZ
24/08/2023

Op 15 mei werd de nieuwe ophaalkalender voor afval ingevoerd in het Brusselse gewest, tegelijk met het verplicht gebruik van de oranje zak voor organisch afval. Drie maanden na de hervorming vindt Jong MR dat de straten er vuiler bijliggen dan voorheen. De liberale jongeren leggen daarom een petitie neer in het Brusselse parlement om de bevoegde minister hierover te interpelleren. Net Brussel zit in september samen met elke gemeente.

“We hebben ons met Jong MR van bij de invoering op 15 mei verzet tegen de nieuwe ophaalkalender,” zegt Alexandre Somma, voorzitter van Jong MR in Ukkel. Drie maanden na de hervormde ophaalkalender en de invoering van de oranje zak, stellen de jonge liberalen enkele pijnpunten vast.

Te beginnen bij de oranje zak. “Die zijn in veel winkels niet voorradig, net als de oranje containers.” Een probleem dat al wekenlang achter de rug is volgens Net Brussel. “Het probleem situeerde zich toen bij de handelaars,” legt Adel Lassouli uit. “De zakken waren beschikbaar bij de grote inkoopcentrales, maar niet alle supermarkten waren al gewend om grotere bestellingen te plaatsen. Nochtans hadden we Comeos (dat de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, red.) daarvoor gewaarschuwd.”

Somma juicht toe dat Maron de Europese regelgeving volgt en de oranje zak heeft ingevoerd, "maar de problemen zijn ontstaan door tegelijk ook de ophaalkalender te hervormen." Dat was volgens Jong MR niet nodig. "Voordien werkte de ophaling prima, de minister heeft te drastisch ingegrepen."

'Ophaalzones verwarrend'

Zo vinden de liberalen de nieuwe ophaalzones verwarrend. "Het zorgt voor problemen, zoals in de Adolphe Buyllaan in Elsene die verdeeld is over twee zones. Halverwege de straat keert de ophaalwagen om, omdat de zone er stopt. Maar wat blijkt? Een deel van de huizen wordt soms niet bediend."

Ook voor de inwoners moet er meer duidelijkheid komen tot welke zone ze behoren. "Nu moet je in een lijst gaan zoeken tot welke zone je behoort. Dat maakt alles gecompliceerder, terwijl de overheid net het leven van de inwoners moet vergemakkelijken", aldus Jong MR.

26 mei 2023: de veranderde ophaalkalender van Net Brussel zorgt voor verwarring of stuit op onwetendheid. Met stickers op de zakken wordt gevraagd de op de verkeerde dag buiten gezette zakken terug binnen te halen

| Met stickers op de zakken wordt gevraagd de op de verkeerde dag buiten gezette zakken terug binnen te halen.

Om alle verwarring te voorkomen, lijkt het Somma handiger om de afvalophaling volgens de gemeentegrenzen te organiseren. “Maar dat gebeurde in het verleden ook niet,” zegt Adel Lassouli van Net Brussel. “Er is gekozen om de afvalophaling in verschillende zones te organiseren, om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken,” legt Lassouli uit.

Ophaalfrequentie omhoog?

Verder moet de ophaalfrequentie weer omhoog volgens de liberalen. “Veel mensen die in een klein appartement wonen, zonder balkon of koer, kunnen hun afval geen hele week binnenhouden,” zegt Somma. "Mensen zullen liever een boete riskeren dan een stinkende keuken te hebben, en het sluikstorten zal toenemen."

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek vroeg eind mei de oranje zak twee keer per week op te halen, maar dat is volgens Lassouli op dit moment niet aan de orde.

"De oranje zak betekent een extra afvalstroom die we met hetzelfde personeel en dezelfde middelen moeten verwerken. Vandaar ook de hervorming van de kalender, om dat zo efficiënt mogelijk te kunnen doen," aldus Lassouli. Bijkomend argument is dat het gebruik van de oranje zak nog niet overal evenredig is toegenomen. "Mochten er al overal meer oranje zakken worden gebruikt, dan zou een tweede ophaalronde overwogen kunnen worden."

Onmogelijke uren

Tot slot klaagt Somma de uren aan waarop vuil buiten gezet mag worden. In sommige zones kan dat maar tussen 18 uur en 20 uur. “Mensen die werken en kinderen hebben, geraken niet op tijd thuis om hun vuil buiten te zetten. Men wil de regels wel respecteren, maar krijgt daartoe de kans niet.”

"Op de belangrijkste verkeersassen wordt gevraagd om het afval buiten te zetten tussen 18 uur en 20 uur. Tegen middernacht is het afval er dan opgehaald en dat buiten de spitsuren zodat er zo weinig mogelijk hinder is", legt Lassouli uit, die beseft dat het korte tijdsbestek waarbinnen het afval moeten worden buitengezet voor uitdagingen zorgt. "We bekijken de problematiek en of we de uren eventueel kunnen aanpassen."

Evaluatie in september

Ook vanuit de gemeenten klonk begin deze maand nog kritiek op de afvalophaling. Onder meer Sint-Agatha-Berchem, Schaarbeek en Etterbeek overwegen met boetes het agentschap te dwingen tot actie.

"In september evalueren we de hervormingen," geeft Lassouli mee. "Hoewel we al permanent in overleg zijn met de gemeenten, komen er dan een-op-een gesprekken met alle gemeenten."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni