Analyse

1 jaar coronafietspaden: race naar heraanleg gestart

Tim Gatzios
© BRUZZ
29/04/2021

| Op de Wetstraat werd in mei 2020 een rijstrook voor auto's omgevormd tot fietspad

Op 29 april 2020 kondigde Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) de aanleg van 40 kilometer tijdelijke fietsinfrastructuur aan, een coronamaatregel. Een jaar later zoekt BRUZZ uit wat er gerealiseerd is en hoe de ingrepen met verf en betonblokken definitieve fietspaden zullen worden. Is Brussel klaar voor een grote sprong vooruit wat fietsinfrastructuur betreft?

  • Waar staan we?

Een jaar na de aankondiging is er in Brussel heel wat fietsinfrastructuur bijgekomen of verbeterd. In sommige gevallen zoals op de Wetstraat gaat het om tijdelijke afgescheiden infrastructuur met verf en betonblokken. In de meeste gevallen gaat het echter om gemarkeerde fietspaden zonder afscheiding, bijvoorbeeld omdat garages of parkeerplaatsen toegankelijk moeten blijven. Voorbeelden daarvan zijn de Lambermontlaan in Schaarbeek of de Louis Schmidtlaan in Etterbeek.

Uit een telling van het kabinet van minister Van den Brandt blijkt dat er 38,5 kilometer fietsinfrastructuur is gerealiseerd. De eigen telling van BRUZZ landt op 34,6 kilometer. In beide gevallen benadert het wel het streefdoel van 40 kilometer coronafietspad. Op heel wat plaatsen in Brussel is de situatie voor fietsers op een jaar tijd dus wezenlijk veranderd.

De coronafietspaden kwamen niet altijd op de plekken waar ze voorzien waren. Zo was het de bedoeling dat er fietspaden zouden komen op de Bossaertlaan, Lakenselaan en De Smet de Naeyerlaan in het noordwesten van Brussel. Dat gebeurde niet omdat het te moeilijk bleek om tot een akkoord te komen met de lokale besturen. Anderzijds werd er ook infrastructuur gerealiseerd op plekken waar eerst niets gepland was, zoals langs de Bordetlaan in Evere.

  • Wat nu met die tijdelijke fietspaden?

De coronafietspaden zijn tijdelijke infrastructuur en mogen maar twee jaar blijven. Het is dus belangrijk dat ze zo snel mogelijk vervangen worden door een definitieve heraanleg. "We maken daar volop werk van," zegt Pieterjan Desmet, de woordvoerder van minister Van den Brandt. "We evalueren de tijdelijke fietspaden en verwachten dat ongeveer driekwart ervan definitief gemaakt zal worden."

Het lijkt onwaarschijnlijk dat alle coronafietspaden binnen twee jaar vervangen raken door afgescheiden fietspaden. Dreigt na twee jaar dan een situatie dat het tijdelijke fietspad moet verdwijnen, zonder dat het vervangend afgescheiden fietspad er al is? "Nee. We bereiden nu heel wat vergunningsaanvragen voor en tekenen plannen. Op het moment dat we de vergunningsaanvraag doen bevriest de tijdelijke situatie," zegt Desmet. " De coronafietspaden kunnen dus blijven tot de echte heraanleg is uitgevoerd."

Wat er dan precies zal komen in plaats van de verschillende coronapaden hangt af van de situatie, maar tegen het einde van de legislatuur moet er al heel wat veranderd zijn. "Op sommige plekken gaan we alleen fietspaden aanleggen en raken we niet aan de rijweg voor auto's. Daar kan het snel gaan en kan er over twee jaar een definitief fietspad liggen. Op andere plaatsen willen we een heraanleg van gevel tot gevel doen, en daar is natuurlijk meer tijd voor nodig."

Aanleg van een voorlopig fietspad in de Wetstraat om fietsers voldoende plaats te bieden voor social distancing

| Aanleg van het nieuwe fietspad op de Wetstraat, in mei 2020

  • Wat met andere infrastructuur?

Het 'verduurzamen' van de coronafietspaden zal de komende jaren dus zorgen voor meer en betere fietsinfrastructuur. Er worden ook nog enkele projecten uitgevoerd die nog opgestart zijn door Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit), de voorganger van Van den Brandt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Havenlaan of de fietspaden van de Kleine Ring.

Ook daarna zal er nog veel werk op de plank liggen, want op ongeveer 100 km van het hoofdfietsnetwerk is nog geen infrastructuur, of is die zeer slecht. Om over een aantal jaar en in de volgende regeerperiode fietspaden aan te leggen moeten nu al plannen getekend worden en vergunningen aangevraagd.

"Dat gebeurt ook," verzekert de woordvoerder van Van den Brandt. "Langs drie spoorlijnen plannen we samen met Brusselfonds Beliris fietssnelwegen, samen met Vlaanderen werken we aan verbindingen naar Tervuren en de luchthaven, en we starten verschillende nieuwe projecten op die een volgende regering kan uitvoeren. Er zijn ook nog verschillende projecten van de MIVB waarin fietsers plek krijgen, bijvoorbeeld de Prinses Elisabethlaan of Kerkhof van Jette."

Comfortabel fietsen gaat om meer dan infrastructuur, benadrukt het kabinet tot slot. De verwachtingen rond de autoluwe wijken van mobiliteitsplan Good Move liggen hoog. Door het autoverkeer in woonwijken te beperken moet het prettiger en veiliger fietsen worden. In elf wijken op vijftig wordt momenteel gewerkt aan een lokaal circulatieplan en de regering zet ook in op goedkope maatregelen als het aanpakken van zones met veel ongevallen (met verf, betonblokken en snelheidsremmers).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, coronafietspaden, coronacrisis, fietspaden, afgescheiden fietspaden, Elke Van den Brandt

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni