20210830 Elke Van den Brandt, Sven Gatz, Alain Maron en Bernard Clerfayt op de persconferentie van SmartMove, voor een nieuwe mobiliteit, op 3 december 2020
© Belgaimage | Elke Van den Brandt, Sven Gatz, Alain Maron en Bernard Clerfayt op de persconferentie van SmartMove, voor een nieuwe mobiliteit, op 3 december 2020.

Brussel mag slimme kilometerheffing invoeren van Raad van State

© BRUZZ
05/11/2021

De Raad van State heeft haar adviezen over SmartMove, de slimme kilometerheffing, overgemaakt aan de Brusselse regering. Die mag SmartMove invoeren, maar de Raad van State dringt aan op een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten.

SmartMove is de slimme kilometerheffing die de Brusselse regering wil invoeren. Brusselaars zouden met SmartMove geen verkeersbelasting meer betalen. Wie in Brussel rijdt, zou belast worden volgens het vermogen van de wagen, het tijdstip waarop je in Brussel rijdt en het aantal afgelegde kilometers. Minister-president Rudi Vervoort (PS) en minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD) hadden al hun twijfels geuit over de uitvoering van SmartMove in deze legislatuur.

Die laatste maakt nu bekend dat de Raad van State haar adviezen over SmartMove heeft overgemaakt aan de Brusselse regering. “Het is echter al duidelijk dat de Raad van State geen negatief advies formuleert over de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een slimme kilometerheffing in te voeren”, klinkt het in een persbericht van minister Gatz.

Het overleg met de andere gewesten verloopt moeizaam. Vlaanderen en Wallonië vrezen voor fiscale ongelijkheid, als Vlamingen en Walen in Brussel de kilometerheffing moeten betalen bovenop de verkeersbelasting in hun eigen gewest. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een verschil in behandeling verantwoorden met het gegeven dat de andere gewesten niet akkoord gaan met een hervorming in de aangegeven zin”, aldus de Raad van State in haar advies.

“Dat belet evenwel niet dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er alles moet aan doen om tot een samenwerkingsakkoord te komen waarbij mogelijke discriminatoire situaties zoveel mogelijk worden voorkomen of toch worden beperkt.” Voor de problematiek van leasingwagens in het systeem van SmartMove weet de Brusselse regering al langer dat een samenwerkingsakkoord met Vlaanderen en Wallonië noodzakelijk is.

De Brusselse regering zal “de komende periode een standpunt innemen over dit advies van de Raad van State”, aldus Gatz nog. “Tegelijk zal ze het overleg met de andere gewesten en de federale overheid in het kader van het Overlegcomité hervatten, zoals ze dat in het verleden steeds heeft gedaan en zal blijven doen.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Politiek, Smartmove, Raad van State

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie