Opvangakkoord Molenbeek: 350 asielzoekers in felbetwist centrum krijgen elders opvang

JB
© BRUZZ
11/09/2023
Updated: 11/09/2023 16.09u

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de federale regering hebben een akkoord bereikt over de opvang van asielzoekers in Home Sebrechts in Molenbeek. Het centrum zelf wordt omgevormd tot een complex met studentenwoningen. De 350 asielzoekers die momenteel in het voormalige rusthuis verblijven, zullen volgend jaar worden ondergebracht in een nieuw opvangcentrum.

De strijdbijl is begraven: tijdens een gezamenlijk persmoment hebben staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V), Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux en schepen Françoise Schepmans (MR) aangekondigd dat de 350 asielzoekers in het Fedasil-centrum in Home Sebrechts in het voorjaar van 2024 in een nieuw opvangcentrum ondergebracht zullen worden op Molenbeeks grondgebied.

Daarmee komt er een einde aan de saga die al ruim een jaar aansleept. Het Molenbeeks gemeentebestuur verzette zich vanaf dag één met hand en tand tegen een asielcentrum in het voormalige rusthuis op de François Sebrechtslaan.

Molenbeek heeft immers al een asielcentrum op zijn grondgebied (met een 100-tal bewoners, red.), klonk het toen, en gezien de moeilijke sociaal-economische realiteit van de gemeente zou een bijkomend opvangcentrum "onmogelijk" zijn, aldus burgemeester Moureaux. Zeker omdat de capaciteit van het centrum verhoogd zou worden van 350 vandaag naar 600 in de toekomst.

Aantal opvangplaatsen status quo

Die geplande capaciteitsverhoging, die ervoor moest zorgen dat het gebouw ten volle benut zou kunnen worden, slikte het Molenbeekse gemeentebestuur niet.

Het aantal asielzoekers in het nieuwe centrum zal uiteindelijk op 350 blijven liggen, net zoals vandaag het geval is. Waar dat nieuwe centrum komt, is nog niet bekend. In Home Sebrechts worden dan weer studentenwoningen gepland, waarvoor ook het Brussels Gewest een duit in het zakje doet.

“Dit akkoord houdt rekening met de moeilijkheden waarmee onze gemeente te maken zou krijgen als we steeds meer asielzoekers zouden moeten opvangen”, vertelde burgemeester Moureaux tijdens het persmoment.

“Tegelijkertijd behouden we het aantal opvangplaatsen in Molenbeek”, aldus staatssecretaris De Moor. “Ik ben heel tevreden voor de bewoners van het centrum en de medewerkers van Fedasil.”

Getouwtrek

Het getouwtrek tussen het kabinet van staatssecretaris De Moor en Fedasil enerzijds en de gemeente Molenbeek anderzijds kreeg het voorbije jaar zelfs een juridische dimensie.

Oorspronkelijk kreeg het gebouw een invulling als tijdelijk transitcentrum voor vluchtelingen die de oorlog in Oekraïne ontvlucht waren, maar geleidelijk aan begon het centrum dienst te doen als opvanglocatie voor asielzoekers uit andere landen.

Daar heeft burgemeester Moureaux zich hevig tegen verzet. Ze stapte naar de rechter, die haar tot tweemaal toe – ook in beroep – gelijk gaf: het pand is niet bestemd om onderdak te bieden aan asielzoekers en dus moesten zij plaats ruimen.

Ondertussen bleef Fedasil het asielcentrum beheren, terwijl het dat eigenlijk om stedenbouwkundige redenen moest verlaten. Moureaux besliste daarom om over te gaan tot een ontruiming, maar die viel grotendeels in het water. Uiteindelijk vroeg Fedasil een vergunning aan om van Home Sebrechts een opvangcentrum te maken, maar die zal nu dus op de schop gaan.

Het agentschap voor de opvang van asielzoekers hoestte via een erfpacht maar liefst 12,5 miljoen euro op om het gebouw te kunnen blijven gebruiken, maar vandaag klopt zowel het lokale als het federale niveau zich op de borst dat het juridisch dispuut bij beide partijen geen financiële sporen zal nalaten.

‘Communicatieproblemen’

Tijdens de persconferentie benadrukte Molenbeeks schepen Schepmans het “belang van deze beslissing” voor de wijk rond Home Sebrechts.

“Het gaat om een dichtbevolkte buurt en er zijn communicatieproblemen ontstaan tussen bewoners van het centrum en mensen uit de wijk als het aankomt op samenleven”, klonk het.

“Dit is heel goed nieuws, want het is altijd de bedoeling van de gemeente geweest dat dit centrum zo kort mogelijk zou blijven bestaan op deze locatie.”

Het is de bedoeling dat de bewoners van het opvangcentrum vanaf maart 2024 geleidelijk aan verhuizen naar de nieuwe Fedasil-opvanglocatie op Molenbeeks grondgebied.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie