| Molenbeek Sport is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur, waaronder het Sippelbergstadion.

Audit van Molenbeek Sport bevestigt gebrekkig beheer

ZM
© BRUZZ
06/04/2021

De audit die eind vorig jaar door Molenbeeks schepen van Sport Jamel Azaoum (PS) werd gevraagd van vzw Molenbeek Sport onthult nu verschillende tekortkomingen in het beheer. Het zou vooral gaan om een gebrek aan interne controle. Het rapport zou in totaal 67 aanbevelingen bevatten voor een beter beheer.

Een nieuw hoofdstuk in de Molenbeek Sport-affaire: de audit van het financiële en organisatorische beheer van de organisatie is onder de loep gehouden door auditbedrijf KPMG en legt verschillende tekortkomingen bloot. Dat schrijft La Dernière Heure en bevestigt schepen van Sport in Molenbeek Jamel Azaoum (PS) aan BRUZZ.

Eerder was er sprake van ruzie tussen vzw Molenbeek Sport en voetbalclub ACJM om de toewijzing van voetbalvelden. Dat geschil werd opgelost aan de hand van een rechtszaak die eindigde in het voordeel van Molenbeek Sport.

Ook binnen de organisatie zelf zijn er strubbelingen. De werknemers van de vzw zijn meermaals in staking gegaan wegens het ontslag van voormalig directeur Laurent Bensalah en oppositieleden eisten dat sportschepen en huidig voorzitter van de vzw Azaoum zou aftreden, omdat hij volgens hen verantwoordelijk is voor de financiële malaise.

Azaoum vroeg eind vorig jaar zelf een audit aan van de vzw en de definitieve versie daarvan is vandaag/dinsdag afgerond. Door een lek naar de pers zijn die resultaten nu al bekend en konden de bestuursleden van Molenbeek Sport zelf nog niet op de hoogte gebracht worden, dat vertelt Azaoum en wordt ook bevestigd door bestuurslid Emmanuel Brasseur die nog niks over de finale versie van de audit weet.

'Alarmerende resultaten'

KPMG deed in totaal 67 aanbevelingen om de werking van de vereniging te verbeteren. Azaoum noemt de resultaten “alarmerend”. Het gaat volgens hem vooral om een gebrek aan interne controle. Zo is er te weinig preventieve controle, is er geen regelmatig toezicht op de begroting en gebeuren er bijvoorbeeld aankopen zonder overheidsopdracht.

Ook het ontbreken van een jaarverslag en een intern reglement waarin de verantwoordelijkheden van ieder bestuurslid duidelijk worden omschreven, worden door Azaoum in de Franstalige krant aangehaald.

“We zien wel dat het op vlak van bestuur steeds beter gaat met de vzw, maar we moeten bekijken wie de verantwoordelijkheid draagt voor de tekortkomingen en een beter beeld krijgen van de budgetten”, zegt de schepen van Sport.

Het college van burgemeester en schepenen van Molenbeek overweegt op dit moment om het beheer over te nemen of de beheersstructuur van de vzw aan te passen. De volgende dagen volgt overleg met het bestuur van Sport Molenbeek: “We zitten in een belangrijke fase van reflectie”, concludeert Azaoum.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni