| Zicht op de bevroren Josaphatsite (archiefbeeld)

Bijna tweeduizend bezwaarschriften tegen bouwproject op Josaphatsite

Sara De Sloover
© BRUZZ
21/01/2022

Bijna tweeduizend burgers en organisaties hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de gewestelijke bouwplannen op de Josaphatsite, de ruigte op een oud spoorwegrangeerterrein op de grens van Schaarbeek en Evere.

Het openbaar onderzoek over de herwerkte versie van de bouwplannen voor de Josaphatsite, waarmee burgers hun mening konden geven, liep van eind september tot 25 november. En daar was bijzonder veel animo voor: maar liefst 1.988 burgers hebben bij gewestdienst Perspective.brussels een bezwaar of opmerking ingediend, laat woordvoerder Benoit Demeester vrijdag weten aan BRUZZ.

Het Richtplan van Aanleg (RPA) Josaphat is een van de grote geplande bouwwerven van de Brusselse regering, op een voormalig rangeerterrein van 25 hectare (waar de spoorlijn L26 nog altijd doorloopt). In de oorspronkelijke plannen van de regering zou de Josaphatsite helemaal volgebouwd worden, op een kleine strook groen naast de sporen. Dat leidde tot een ongezien protest: zo ondertekenden ruim 10.000 mensen een petitie tegen die plannen.

Hoog biologische belang

Het gebied is in de afgelopen decennia immers uitgegroeid tot een soort stedelijke wildernis, met een zelden geziene rijkdom aan aan onder meer vogels, vossen en insecten. Er werden bijvoorbeeld ruim 120 bijensoorten waargenomen. De site werd vorig jaar geregistreerd als een 'zone van hoog biologisch belang' op de biodiversiteitskaart die het Gewest had besteld, maar lang talmde met vrijgeven.

De gewestregering herzag het project, maar ook in de nieuwe plannen wordt het natuurgedeelte beperkt tot 1,28 hectare, slechts 5 procent van de totale oppervlakte.

De meeste opmerkingen van burgers gaan precies over de biodiversiteit en de hoge biologische waarde van de Josaphatsite, en de rol ervan voor het groene netwerk in de stad, laat Perspective.brussels weten. Daarnaast zijn burgers ook bezorgd over luchtverontreiniging en geluids- en trillingsoverlast. Als derde voornaamste punt kwam ook het gebrek aan sociale en betaalbare huisvesting aan bod. Het aantal geplande wooneenheden daalde in de nieuwe plannen van 1.600 naar 1.200, waarvan slechts een kwart sociale woningen zouden worden.

Evere en Schaarbeek gaven de tweede versie van de bouwplannen in het najaar een gunstig advies, weliswaar onder voorwaarden.

Volgende stap: Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Omdat het hier over een richtplan van aanleg gaat (RPA), is er geen overlegcommissie. Perspective.brussels verzamelde en analyseert nu de reacties van de burgers, om het plan mogelijk nog te verbeteren. Daarna passeert het plan samen met alle opmerkingen en de adviezen van de gemeenten bij de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, een groep onafhankelijke experts die over het vorige plan voor de Josaphatsite een vernietigend advies gaven.

Ten laatste twee maanden later zal de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie een advies uitbrengen. Pas nadien kan een beslissing van de Brusselse regering volgen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Evere , Schaarbeek , Stedenbouw , Milieu , friche Josaphat , Josaphat , josaphat-site , Josaphatfriche , Josaphatsite , MSI , Brusselse regering , Richtplan van aanleg , RPA , openbaar onderzoek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni