| Vriestafereel op de Josaphatsite (archiefbeeld)

Schaarbeek geeft voorwaardelijk positief advies aan bouwproject op Josaphatsite

SDS
© BRUZZ
27/10/2021

Na buurgemeente Evere neemt ook Schaarbeek een standpunt in over de bouwplannen op de Josaphatsite, een ruigte ontstaan op een oud rangeerterrein tussen beide gemeenten. Het college gaat een voorwaardelijk positief advies uitbrengen over de bouwplannen op de site.

Het Richtplan van Aanleg (RPA) Josaphat is een van de grote geplande bouwwerven van de Brusselse regering, op een terrein van 25 hectare. In de oorspronkelijke plannen van de regering zou de site helemaal volgebouwd worden, op een kleine strook groen naast de sporen.

Maar het gebied is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een soort stedelijke wildernis, met een zelden geziene rijkdom aan aan onder meer vogels, vossen en insecten. Er werden bijvoorbeeld ruim 120 bijensoorten waargenomen.

Daardoor ontstond veel protest tegen het oorspronkelijke regeringsplan - onder meer door schrijver en Schaarbekenaar David Van Reybrouck, maar ook door milieu- en stadsbewegingen en jongeren bezorgd over hitte-eilandeffect en klimaatopwarming. De gewestregering herzag het project.

Het aantal geplande wooneenheden daalde van 1.600 naar 1.200, waarvan slechts 323 sociale woningen. Het grote ongerepte gebied waar natuurliefhebbers en andere verenigingen om vroegen komt er ook in de nieuwe plannen echter niet. Het zogenaamde biopark blijft beperkt tot 1,28 hectare, zo’n 5 procent van de totale oppervlakte.

Transparantie en overleg

Evere heeft al laten weten dat het een positief advies onder voorwaarden zou uitbrengen, nu heeft ook Schaarbeek beslist.

"Na de eerste lezing en de presentatie van het originele project, hadden wij een negatief advies afgeleverd", zegt Marc Weber, kabinetschef van Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne (Défi) aan de krant La Capitale. "Door de fundamentele wijzigingen aan het project sindsdien hebben de leden van het Schaarbeekse college besloten dat ze nu akkoord kunnen gaan met het project, maar ze stellen daarbij wel een reeks voorwaarden." Dat wordt aan BRUZZ bevestigd door de kabinetschef van schepen Adelheid Byttebier (Groen).

Zo vraagt de gemeente onder meer om permanent geraadpleegd te worden tijdens de verschillende fases van het bouwproject. Ze betreurt het "gebrek aan goed bestuur dat naar voren kwam tijdens de verschillende fases van de ontwikkeling van het bouwproject". Schaarbeek wil meer transparantie over adviezen van andere overheidsorganen en wil betrokken worden in de evaluaties en controles die ingeschreven staan in het plan.

Schaarbeek 'betreurt' dat het plan niet genoeg garanties biedt om de milieudoelen te behalen "die nochtans expliciet zijn geformuleerd". Het gemeentebestuur stelt als voorwaarde dat die milieudoelstellingen op een meer dwingende manier in het bouwproject worden geïntegreerd (biodiversiteit, bouwkwaliteit, beheer van water en energie). Een andere vereiste zijn bijkomende studies die nodig zijn om te verifiëren of de doelstellingen op het vlak van mobiliteit en grondbeheer 'werkelijk haalbaar' zijn.

Teleurstelling

Sauvons la friche Josaphat, een collectief dat de biodiversiteit van de ruigte verdedigt, noemt het gemeenteadvies "paradoxaal genoeg een lange aanklacht tegen het project, die alle incoherente, onvoldoende gedocumenteerde en onwettige aspecten mooi onderstreept". "Ook al geeft de gemeente alleen onder voorwaarden haar zegen, toch houdt ze zo onvoldoende rekening met de belangen van de Schaarbekenaars, en het behoud van het gemeentelijke erfgoed", zegt Pierre Ryckmans van het collectief aan La Capitale.

Ook gemeenteraadslid Georges Verzin (onafhankelijk liberaal) is niet te spreken over de beslissing. "Dit advies geeft carte blanche aan het Gewest. Défi en Écolo willen gewoon in de regering blijven, zelfs als ze daarvoor hun engagementen tegenover de Schaarbekenaars maar ook en vooral tegenover de klimaatdoelstellingen moeten verraden." Hij verwijst naar leegstaande kantoorgebouwen om extra woningen te creëren.

Het openbaar onderzoek over het nieuwe plan voor de Josaphatsite, waarbinnen ook burgers hun mening kunnen geven, loopt nog tot 25 november.

Het advies van het Schaarbeekse college zal woensdagavond tijdens de gemeenteraad voorgesteld en besproken worden. Tevoren ontmoeten de burgemeester en eerste schepen Vincent Vanhalewyn (Ecolo) vertegenwoordigers van Sauvons la Friche Josaphat.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni