Nederlandstalige school Gallait op losse schroeven: 'Te kolossaal'

© Simulatiebeeld van de basisschool op de nieuwe Gallaitsite

Vanaf 1 september zou Schaarbeek normaal gezien 1.140 extra Nederlandstalige schoolplaatsen tellen, dankzij een nieuw scholencomplex op de Gallaitsite. Maar de gemeente Schaarbeek geeft een negatief advies. Het project zou te veel geluidsoverlast en mobiliteitsproblemen veroorzaken, en dus zijn de werken nog niet begonnen. Binnenkort beslist het Gewest over de bouwvergunning.

Zo’n anderhalf jaar geleden maakte de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de nieuwe plannen van POLO Architects en ontwikkelaar THV Odebrecht-Vanhout Projects bekend. Aan de Schaarbeekse Gallaitstraat - waar ook GC De Kriekelaar huist - zou in september 2019 een nieuw Nederlandstalig scholencomplex verrijzen, met een basisschool, een hoognodige secundaire school en een tienerschool, samen goed voor 1.140 plaatsen. Scholengemeenschappen vzw Sint-Goedele en vzw Heilige Familie zullen de scholen inrichten. Daarnaast komt er plaats voor de Schaarbeekse chiro, kunstencollectief Transfo Collect en jeugdwerking Ratatouille.

Maar de schoolbouw loopt vertraging op. Verschillende buurtbewoners uitten al snel hun bezorgdheid over geluidsoverlast in het dichtbebouwde woonblok, en in mei 2018 volgde de gemeente Schaarbeek met een negatief advies voor het scholencomplex.

“Het project is te kolossaal voor zo’n dichtbebouwde woonwijk,” zegt Benjamin Willems, kabinetschef van schepen voor Stedenbouw Frédéric Nimal (Défi). “De plannen tonen een speelplaats bovenop de gebouwen, op dakhoogte. Maar er zijn totaal geen maatregelen genomen om de geluidsoverlast van de omwonenden te beperken.” De hoge schoolgebouwen zouden bovendien zonlicht wegnemen van de omliggende tuinen, stelt de overlegcommissie in haar advies.

Schuifelzone

Ook qua mobiliteit zou het scholencomplex problemen kunnen veroorzaken. In de veronderstelling dat een kwart van de 1.140 leerlingen met de wagen komt, zou dat tijdens de spits tot een ‘schuifelzone’ kunnen leiden in de Gallaitstraat. Dat zou trams 32, 55 en 92 kunnen hinderen en meer luchtverontreiniging en lawaai tot gevolg hebben.

Daarenboven zijn de 53 parkeerplaatsen op de site te weinig voor het schoolpersoneel, meent de overlegcommissie, wat parkeeroverlast in de nabijgelegen Vanderlindenstraat zou opleveren. En dan is er nog het gebrek aan informatie: “Een cruciale fout werd gemaakt door niemand in te lichten op geen enkel niveau en tijdstip.”

(Lees verder onder de afbeelding.)

Maquette Gallaitsite
© POLO Architects
| Maquette van de volledige Gallaitsite met van voor naar achter: onthaalgebouw, tienerschool (groene raampjes), basisschool (oranje raampjes) en secundaire school (blauwe raampjes). Rechts achteraan deels secundaire school en deels jeugdcentrum

Negatief advies dus van de gemeente Schaarbeek, maar het is het Brussels Gewest dat uiteindelijk beslist of het project al dan niet een bouwvergunning krijgt. Wellicht gebeurt dat in de komende weken. Maar zelfs al zet het Gewest het licht op groen, de kans dat de school er in september 2019 al staat is zo goed als onbestaande. De werken zijn immers nog niet begonnen.

Tienerschool naar Brussel-Stad

De geplande Schaarbeekse tienerschool kondigt daarom een tijdelijke vestiging aan op de Nieuwlandsite in Brussel-Stad, met slechts 40 plaatsen in plaats van de beoogde 240. Net zoals de recent geopende tienerschool Scheut in Anderlecht, zitten kinderen van het vijfde leerjaar tot en met het tweede middelbaar samen. De studiekeuze stellen ze uit tot na het tweede middelbaar.

“Erg jammer dat zo’n interessant pedagogisch project uitgesteld is,” zegt Frédéric Fiévé, buurtbewoner en vader van twee kinderen. “Toegegeven, de druk van zo’n scholencomplex op een woonwijk is groot. Maar ik denk dat educatieve en culturele projecten de dynamiek van de Liedtsbuurt ten goede zouden komen.”

Pistache

Het is overigens niet de eerste keer dat een Nederlandstalig schoolproject op verzet stoot in Schaarbeek. Eerder dit jaar tekenden buurtbewoners verzet aan tegen de uitbreiding van Vrije Basisschool Pistache, bekend om haar tweetalige onderwijs. De gemeente Schaarbeek heeft daarna eveneens een negatief advies ingediend. “Te ambitieus voor deze locatie,” was ook daar het oordeel.

BRUZZ probeerde de architecten en VGC-collegelid Guy Vanhengel (Open VLD) te contacteren over de kwestie, maar de bevoegde personen waren niet (tijdig) bereikbaar.

De uitdagingen in het Brussels onderwijs

BRUZZ buigt zich over de grote werven voor het onderwijs in Brussel. Zo is er niet enkel een tekort aan plaatsen, maar ook aan leerkrachten. En hoe omgaan met heikele zaken als taalgebruik op school?

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel
Vooraan op BRUZZ

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?