De buste van Leopold II in het Dudenpark werd weggehaald

| Het Dudenpark, zicht van achter de sokkel van de verdwenen Leopold II-buste (archiefbeeld)

Langverwachte renovatie Dudenpark start in 2022

SDS
© BRUZZ
27/08/2020

Vanaf midden 2022 worden het Duden- en Jupiterpark in Vorst heraangelegd. De renovatie moet het water er letterlijk in goede banen leiden, zodat het insijpelt in de bodem en niet langer straten blank zet. Ze moet er daarnaast voor zorgen dat beide parken beter verbonden worden met het park van Vorst. Of Leopold II (of tenminste zijn buste) op dit alles nog zal toezien, is nog niet bekend.

In september 2006 nam milieuagentschap Leefmilieu Brussel het beheer van het Dudenpark over van de eigenaar, de Koninklijke Schenking. Dat beschermde park staat bekend om zijn grote reliëfverschillen.

“Verschillende problemen moesten worden aangepakt”, zegt Pascale Hourman, woordvoerster van Leefmilieu Brussel. “De erosie van het park, slechte wegen, bomen die aan het einde van hun levenscyclus zijn.” Om die laatste reden kapte Leefmilieu Brussel recent nog tientallen beuken in het park. Hourman zegt daarover dat Leefmilieu Brussel doorgaat met herbeplantingen in het park, zodat de aangename bosatmosfeer in het Dudenpark in stand gehouden zal worden.

“Bij hevige regenval stroomt het water nu door het Dudenpark naar de lager gelegen wijken van Vorst. Het is daarom de bedoeling om regenwater te laten insijpelen in het park zelf"

Marianne Hiernaux, woordvoerster van federaal Brusselfonds Beliris

In samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en Urban.brussels werd een masterplan opgesteld. Gezien de verwachte omvang van de werken – en mogelijk ook omdat het park nog steeds in handen is van de Koninklijke Schenking – heeft federaal Brusselfonds Beliris het heft voor die werken in handen genomen.

Nieuw speelplein, nieuwe ingang

“Net als bij het naburige Park van Vorst heeft de renovatie vooral betrekking op waterbeheer”, klinkt het bij Marianne Hiernaux, woordvoerster van Beliris. Bij hevige regenval stroomt het water nu door het Dudenpark naar de lager gelegen wijken van Vorst, en zorgt er daar geregeld voor dat straten blank staan. “Het is daarom de bedoeling om het water te laten insijpelen in het park door grasperken en insijpelingszones aan te leggen.”

Beliris wil ervoor zorgen dat het park het water zelf kan slikken, in plaats van dat de rioleringen dat moeten doen. “Bepaalde door erosie uitgesleten paden en taluds zullen worden heraangelegd om de waterstromen in het park te bedwingen.”

De speeltuin in het Jupiterpark wordt volledig vernieuwd, en er komen ontmoetingsruimten en zones voor toekomstige moestuinen, dit alles op vraag van de buurtbewoners

In het lager gelegen deel van het park wordt een nieuw speelplein ingericht. In het hogere deel komt een nieuwe ingang, die het park verbindt met de Hoogte Honderdwijk.

Link tussen drie parken

“Een tweede belangrijke doelstelling van het project is ervoor te zorgen dat het Jupiterpark een echte verbinding wordt tussen het park van Vorst en het Dudenpark, zodat het één uitgestrekte groenruimte wordt”, zegt Hiernaux. Die moet het groene netwerk in de stad versterken.

De speeltuin in het Jupiterpark wordt volledig vernieuwd, en er komen ontmoetingsruimten en zones voor toekomstige moestuinen, dit alles komt er op vraag van de buurtbewoners.

Beliris heeft het Gewest om een vooradvies gevraagd, en zal haar bouwvergunning in september aanvragen. Er komt een openbaar onderzoek. Verwacht wordt dat de vergunning dan uiterlijk tegen de zomer van 2021 wordt afgeleverd. De werken zouden in de zomer van 2022 beginnen en een paar jaar duren, maar de duur en timing van de werken hangt af van de voorwaarden in de bouwvergunning. De geschatte kostprijs van de werken bedraagt 3,5 miljoen euro.

Waar is Leopold II naartoe?

Met de renovatie in zicht rijst wel de vraag waar het bekende beeld uit het park, de buste van Leopold II, heen is. Zij verdween tijdelijk uit het park in 2018 toen ze door een antikoloniale groep activisten van haar sokkel werd gehaald. De buste werd uiteindelijk teruggevonden, maar leek anno 2020 opnieuw een hele dag spoorloos.

De teruggevonden buste van Leopold II na een eerdere verdwijning uit het Dudenpark

| De buste van Leopold II, na een eerdere verdwijning uit het Dudenpark (archiefbeeld)

Leefmilieu Brussel verwijst woensdag in eerste instantie naar de federale Regie der Gebouwen, die alle betrokkenheid ontkent en adviseert bij Beliris na te vragen. Maar het federale Brusselfonds wast zijn handen in onschuld. Volgens het BRUZZ-archief zou de buste destijds bij het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium zijn gepasseerd, maar daar is de betrokken medewerker met verlof. “Wij hebben geen metaalatelier meer”, zegt woordvoerder Simon Laevers. “Misschien hebben we destijds advies gegeven. Maar wat we met zekerheid kunnen zeggen: hier is het beeld niet.”

Directeur Thierry Wauters van de Dienst Cultureel Erfgoed, die het adviesorgaan Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen (KCML) beheert, zegt dat gewacht wordt op de conclusies van de werkgroep dekolonisatie openbare ruimte om te beslissen of het beeld al dan niet teruggeplaatst wordt.

“Er is momenteel geen enkele beslissing of administratieve akte om het beeld weg te halen.” Waar de buste van Leopold zich nu bevindt? “In het bureau van de burgemeester van Vorst, is het laatste wat ik erover weet.”

Op het kabinet van burgemeester Stéphane Roberti (Ecolo) wordt eens goed gelachen met die stelling. “Absoluut niet, een toffe grap”, zegt woordvoerster Estelle Toscanucci. “Probeert u Leefmilieu Brussel eens, ik denk dat zij eigenaar zijn.” Bij de tweede poging geeft beheerder Leefmilieu Brussel schoorvoetend toe het beeld in zijn bezit te hebben. “Het standbeeld staat op een plaats die we niet geschikt achten om te onthullen”, klinkt het enigszins mysterieus.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Vorst, Milieu, Stedenbouw, Leopold II-buste, Dudenpark, Leefmilieu Brussel, Beliris, Koninklijke Schenking

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni