Schaarbeek zwakt parkeerplan af voor compromis met oppositie

Sara De Sloover
© BRUZZ
29/09/2022
Updated: 29/09/2022 13.28u

| Er was voor de Schaarbeekse gemeenteraad zeer veel volk opgedaagd, dat de zitting geregeld verstoorde

Onder luid gejoel van een honderdtal mensen is woensdagavond in de Schaarbeekse gemeenteraad een compromis bereikt over een nieuw parkeerplan. Om het plan erdoor te krijgen deed de meerderheid van Défi en Ecolo/Groen, die numeriek niet voldoende stemmen had, toegevingen aan de oppositie. De mogelijkheid van een moratorium op parkeerkaarten voor bewoners, wat een primeur in het gewest zou zijn geweest, wordt geschrapt. 1030/0 is teleurgesteld: "Zo wordt illegaal parkeren geen uitzondering, maar een kenmerk van het systeem."

Op de Schaarbeekse gemeenteraad stond woensdagavond voor de derde keer het nieuwe parkeerplan op de agenda. Voor de derde keer, omdat de oppositie bij de twee vorige gemeenteraadszittingen was opgestapt zodra het over dat plan ging. En dat was een probleem voor het college: de politieke meerderheid in Schaarbeek was numeriek in de minderheid, en had de oppositie dus nodig om het plan gestemd te kunnen krijgen.

Dat komt omdat de Schaarbeekse meerderheid bijzonder nipt is sinds twee leden van de Lijst van de Burgemeester kort na de gemeenteraadsverkiezingen opstapten, en ook schepen Sihame Haddioui (Ecolo) weigert te komen naar de gemeenteraad als collega-schepen Michel De Herde (Défi), die ze beschuldigt van aanranding, aanwezig is. Die laatste was overigens wél aanwezig, ondanks de aankondiging eerder deze week dat hij een week rust zou nemen op doktersvoorschrift.

Maar daarnaast zijn zowel in meerderheid als oppositie altijd wel een paar leden afwezig op de gemeenteraad, zij het bijvoorbeeld door ziekte, om dringende familiale redenen, of vanwege verplaatsingen voor het werk. Schepen Deborah Lorenzino (Défi) ontbrak bijvoorbeeld op deze gemeenteraad.

Dus had het college de steun van de oppositie nodig om zijn nieuwe parkeerplan goedgekeurd te krijgen. De onderhandelingen over amendementen aan het plan waren de afgelopen weken al begonnen, om het woensdag toch goedgekeurd te kunnen krijgen.

'In de huidige omstandigheden heerste bij de meerderheid het gevoel dat we de scherpste kanten van het parkeerplan moesten afvijlen om het gerealiseerd te krijgen'

Arnaud Verstraete, gemeenteraadslid Schaarbeek (Groen)

1713 parking Arnaud Verstraete

De voornaamste wijziging die de oppositie eiste en ook kreeg, was de schrapping van een artikel dat een moratorium op bewonerskaarten mogelijk maakte in bepaalde Schaarbeekse wijken. Concreet betekent dat dat in die wijken geen nieuwe bewonerskaarten om gratis te kunnen parkeren meer zouden kunnen worden aangevraagd als er meer kaarten in omloop zijn dan er parkeerplaatsen zijn.

Want als er meer bewonerskaarten zijn dan parkeerplaatsen, leidt dat immers tot veel langer rondrijdende bewoners op zoek naar een plaats, en foutparkeren. Als de maatregel effectief in een wijk zou worden ingevoerd, dan zou dat een primeur in het Brussels gewest zijn geweest.

"In de huidige omstandigheden, met alle druk die er is rond mobiliteit en parkeren, heerste bij de meerderheid, en dan vooral bij onze coalitiepartner (Défi, red.) het gevoel dat we dit deze bestuursperiode niet meer kunnen invoeren", zegt Arnaud Verstraete, gemeenteraadslid voor Groen in Schaarbeek.

'Enkel verduidelijking timing'

"De opdeling van het grondgebied in parkeersectoren (een andere maatregel die pas ten vroegste in 2024 van kracht wordt, red.) en het moratorium op de parkeerkaarten zouden sowieso niet voor 2024 worden ingevoerd", reageert Marc Weber, woordvoerder van burgemeester Cécile Jodogne (Défi). "In het meerderheidsakkoord stond enkel dat we de mogelijkheid om die in te voeren zouden bestuderen."

"Als Lijst van de Burgemeester zijn wij geen voorstander, dus het was voor ons geen probleem om die precieze timing toe te voegen aan het parkeerplan. Daarnaast is de prijsverhoging van de tweede vrijstellingskaart voor bewoners en de parkeertarieven uitgesteld tot die algemeen gewestelijk worden ingevoerd."

"Wij willen zo'n moratorium natuurlijk, maar we moesten kiezen welke veranderingen we deze regeerperiode absoluut gerealiseerd willen krijgen", klinkt het bij Verstraete. Dat gaat dan vooral over de rest van het parkeerplan, en de invoering van het Good Move-plan in drie wijken. Gezien de omstandigheden heeft het college beslist dat meer ambitieuze doelen daarvoor nu moeten wijken, en dat dat een aanvaardbare prijs is. We willen de fouten niet herhalen die in Anderlecht zijn gebeurd, waar het circulatieplan volledig op de schop is gegaan."

'Voor ons is het onbegrijpelijk dat het plan om niet meer bewonerskaarten uit te delen dan er parkeerplaatsen zijn, wordt afgeschaft'

Pieter Fannes, woordvoerder burgercollectief 1030/0

Burgerbeweging 1030/0 uit Schaarbeek: Pieter Fannes

Door de wijzigingen raakte het aangepaste parkeerplan deze keer wel aan de benodigde meerderheid. Het gaat over een paar dagen in openbaar onderzoek. Twee maanden lang kunnen burgers hun opmerkingen en bezwaren formuleren.

In het goedgekeurde plan wordt de veralgemeende groene zone in Schaarbeek, waardoor parkeren overal betalend wordt, definitief verankerd. Over dat impopulaire aspect van het huidige parkeerplan loopt immers een procedure bij de Raad van State.

Verder omvat het plan dropzones voor steps en andere vormen van deelmobiliteit, die begin 2023 worden ingevoerd, en voortaan twee uur gratis parkeren op zaterdagen, in plaats van de huidige 15 minuten. De gratis bezoekerskaarten (voor maximaal vijf dagen per jaar) die bewoners in 2021 voor vrienden of familieleden konden aanvragen, worden definitief ingeschreven in het Schaarbeekse parkeerbeleid. Ook wordt bekeken hoe mantelzorgers een (tijdelijke) gegarandeerde parkeerplaats kunnen krijgen.

'Plan is volledig uitgehold'

Burgercollectief 1030/0 is bijzonder teleurgesteld over wat er uiteindelijk uit de bus kwam. "Het 'compromis' met de oppositie betekent in feite dat het nieuwe plan wordt opgeschort. Voor 1030/0 is het onbegrijpelijk dat het moratorium op de bewonerskaarten wordt afgeschaft", zegt woordvoerder Pieter Fannes.

"Momenteel worden in sommige buurten in laag-Schaarbeek 130 kaarten uitgedeeld voor elke 100 beschikbare plaatsen op de openbare weg. Dit betekent dat parkeerproblemen onvermijdelijk zijn en dat illegaal parkeren geen uitzondering blijft, maar een kenmerk van het systeem."

"De invoering van een moratorium op bewonerskaarten was nochtans opgenomen in het bestuursakkoord. Het plan is volledig uitgehold. Politici ontkennen dat, maar als ik het zo lees is alles gewoon opgeschort tot na de volgende verkiezingen. "

Oproer

Voor de gemeenteraad waren een honderdtal toeschouwers opgedaagd. Die onderbraken de vergaderingen al brullend zo vaak dat de gemeenteraadsleden het vaak moeilijk hadden om hun mening te geven. "Vooral bij Bernard Clerfayt werd er bijna na elk woord dat hij zei, geroepen en gescholden", zegt gemeenteraadslid Verstraete nog. "Omdat er helemaal niet geluisterd werd naar wat de gemeenteraad zei, heb ik mijn uiteenzetting die ik normaal voor Ecolo/Groen zou doen, niet gedaan. Het had toch geen zin. Veel betogers leken ook helemaal niet door te hebben waarover er precies gestemd werd, ze dachten soms dat het over Good Move ging en uitten gewoon een algemene woede."

De actievoerders hebben de uitkomst van de gemeenteraad evenwel niet beïnvloed, zegt Verstraete. "De onderhandelingen over het parkeerplan waren al de afgelopen weken bezig, en het compromis is gewoon gestemd. Het agressieve protest is een uitwas van de situatie in Anderlecht, waar burgemeester Fabrice Cumps (PS) voor mij zware fouten heeft gemaakt."

"Wekenlang liet hij als hoofd van de politie betijen toen kwade inwoners betonblokken verschoven, verkeersborden saboteerden en ander vandalisme pleegden. Dat in tegenstelling tot Schaarbeek, waar de politie volledig achter het plan stond en bij de invoering van de eerste fases van het Good Move-plan zeer actief werd ingezet om ervoor te zorgen dat het plan gerespecteerd werd, wat hier ook gebeurd is."

"Ten tweede heeft hij als burgemeester openlijk zelf het circulatieplan in twijfel getrokken toen de gesprekken nog bezig waren. Waarmee hij eigenlijk het signaal gaf: 'Maak nog wat meer kabaal, dan krijg je je zin.' In Schaarbeek, en daar geef ik haar krediet voor, blijft de partij van de burgemeester achter het plan staan. We blijven verenigd." In november wordt een derde Schaarbeekse wijk, die rond de Berenkuil, autoluw gemaakt, na eerder de Azalea- en de Koninklijke Sint-Mariawijk.

Good Move

Good Move is het mobiliteitsplan van de Brussels gewest dat stapsgewijs in verschillende gemeenten wordt ingevoerd. Het plan heeft zijn voor- en tegenstanders.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Schaarbeek, Politiek, Mobiliteit, Good Move, Arnaud Verstraete, Pieter Fannes, burgercollectief 1030/0, parkeerbeleid, bewonerskaart

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni