| Aan de Materialenkaai komt het Becopark, een van de geplande nieuwe parken (simulatiebeeld)

Maron: 'Groengebieden buiten centrum bedreigd door oprukkende verstedelijking'

SDS
© BRUZZ
15/07/2021

Of er bij geplande nieuwe wijken systematisch aan buurtgroen gedacht wordt, wou parlementslid Cieltje Van Achter (NV-A) woensdag in de commissie-Leefmilieu weten van bevoegd minister Alain Maron (Ecolo). Die speelde de zwartepiet prompt door naar minister-president Vervoort (PS). Maron gaf wel een overzicht van zes geplande nieuwe groenruimtes, en drie parken die grondig heraangelegd zullen worden.

"Wordt bij de ontwikkeling van nieuwe wijken buurtgroen in de plannen opgenomen, om de Brusselaars meer te spreiden over de beschikbare natuur?", wilde parlementslid Cieltje Van Achter woensdag weten in de commissie Leefmilieu. "Zijn er nieuwe parken gepland in het gewest? Zo ja, waar?"

"De ruimtelijke planning en de planning van nieuwe woonwijken vallen onder de bevoegdheid van de minister-president", antwoordde minister Maron. "U kunt uw vragen over dit onderwerp dus het best aan hem stellen."

"In het centrum van het gewest en de omliggende wijken is er weinig ruimte voor nieuw groen. Wij zoeken wel actief om terreinen te kopen"

Alain Maron (Ecolo), Brussels minister van Leefmilieu

Alain Maron, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie

"Hoe dan ook pleit Leefmilieu Brussel, wanneer het betrokken is bij studies of adviezen over richtplannen van aanleg, systematisch voor het behoud van natuurgebieden. Dat doet het om de biodiversiteit te beschermen en te versterken en om nieuwe open ruimten toegankelijk te maken voor het publiek, met name in dichtbevolkte wijken. Met mijn kabinet doe ik hetzelfde wanneer de minister-president territoriale planning op de regeringsagenda zet."

In het centrum van het gewest en de omliggende wijken is er weinig ruimte voor nieuwe groenvoorzieningen, zei Maron. "Niettemin zijn wij actief op zoek naar aankoopmogelijkheden."

"Wat verder van het centrum worden groengebieden bedreigd door de oprukkende verstedelijking." Het gaat dan om plekken als de Josaphatsite of het Mediapark, waar door de rode en groene partijen binnen de regering lang gebakkeleid werd over de omvang van de bouwprojecten, maar evengoed over geplande bouwprojecten in bijvoorbeeld Sint-Agatha-Berchem, Ukkel of Haren.

In de komende jaren zullen nieuwe groene ruimten worden aangelegd, antwoordde minister Maron. Over de kleine voorziene parken binnen de ter discussie staande bouwprojecten aan het Mediapark en de Josaphatsite had hij het daarbij niet, maar wel over:

 • het Becopark aan de Materialenkaai
  Het Becopark, gepland aan de kanaaloever langs de Materialenkaai, zal klaar zijn in 2024. De werken aan het park van bijna 3 hectare liepen drie jaar vertraging op door de zware bodemvervuiling van het voormalige industriële terrein.

 • het park aan het Weststation
  Al tientallen jaren ligt er een verwilderd stuk groen tussen het Weststation en het metrostation Ossegem. Het braakliggende terrein aan de Vandenpeereboomstraat in Molenbeek is een geliefde plek voor sluikstorters, terwijl de bewoners er nauwelijks over groene ruimte beschikken.

  De gemeente of het Gewest zijn echter geen eigenaar van de grond, dat zijn de NMBS en Infrabel. Toch trekken de overheden nu 3 miljoen euro uit om op een deel van de NMBS-gronden een stadspark aan te leggen. De herinrichting moet in 2025 klaar zijn.

 • het Kleine Zennepark in de Heyvaertwijk
  Ondanks de naam is dit geen park, maar een fiets- en wandelweg van maximaal 12 meter breed, op de voormalige bedding van de Kleine Zenne, een zijarm van de gelijknamige rivier van de Ninoofsepoort tot de slachthuizen van Anderlecht. Een tweede groenstrook verbindt deze promenade ook met het Dauwpark.

  Het project is niet te verwarren met het Zennepark in Schaarbeek, een andere promenade bovenop de voormalige Zennebedding, waarvan onlangs het laatste deel is opengesteld voor het publiek.
 • de groene zone rond het moeras Wiels
  Een tiental jaar geleden ontstond op het braakland tussen Wiels en het voormalige hotel Métropole tijdens bouwwerken per abuis een moeras, toen de bouwvakkers een waterlaag in de bodem aanboorden. Het Gewest kocht het terrein uiteindelijk van de projectontwikkelaar. Bedoeling is om de waterplas grotendeels te behouden en te gebruiken als waterreservoir. Daarnaast komen er 75 sociale woningen en zal er een groene zone aangelegd worden.
 • het Biestebroekpark
  Nadat bouwpromotoren elk al hun eigen lap grond aan het kanaal hadden gekocht, richtte het kabinet-Vervoort pas een kanaalteam op dat de promotoren verplichtte om uiteindelijk toch een park aan te leggen. Groot is het niet, maar een groene as zal de Marchantbrug wel verbinden met de Grondelswijk in Kuregem.
 • het Zuunpark
  Dicht bij het Vogelzangreservaat, aan de overkant van de Vogelzangbeek, ligt een landbouwterrein ingeklemd tussen een reeks baanwinkels aan de Bergensesteenweg, begraafplaats Vogelenzang en het Kattekasteel. Hier zou een nieuw park ingericht worden, verdere informatie ontbreekt voorlopig.

Daarnaast worden de toegang en inrichting van andere groene ruimtes verbeterd, zei Maron. "Ik denk daarbij met name aan het Maximilaanpark - waar de Zenne zal worden blootgelegd, red. -, het Vijverpark Pede of het Duivenmelkerspark."

Dat laatste park, nu in gemeentehanden, wordt uitgebreid met een groot terrein dat tot voor kort eigendom was van de Haven van Brussel. Samen met de daarnaast gelegen volkstuintjes levert dat een nieuw gewestelijk park op dat oorspronkelijk in 2022 de deuren had moeten openen. De toegang van de groenzone komt ter hoogte van de sluis aan het kanaal.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Stedenbouw , Milieu , brusselse parken , parken , Alain Maron , Leefmilieu Brussel , Cieltje Van Achter

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni